Tüpraş 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (08.11.2019)

Tüpraş 3Ç2019 Sonuçları (TUPRS, Öneri: EKLE, HF: 164,00TL)

“Tüpraş 3Ç2019’da 155,5mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Zararı Kaydetti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 129,40TL
Hedef Hisse Fiyatı : 164,00TL

Tüpraş 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 155,5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Dönem zararı hem bizim beklentimiz olan 67mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 108mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada faaliyet karlılığının beklentimizi aşmasına karşın, finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarının %9,9 oranında azalması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %22,9 oranında azalarak 23,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde maliyetlerdeki görece düşük gerilemeye bağlı olarak %70,4 oranında azalarak 3Ç2019’da 1.157,4mn TL’ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı 3Ç2018’deki %12,9’dan 3Ç2019’da %5’e gerilemiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki zayıf görüntüye ek olarak petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı oluşan stok zararı ile doğalgaz fiyatlarındaki artış karlılığı baskılamıştır.

Tüpraş’ın net rafineri marjı 3Ç2018’deki 13,51$/varilden 3Ç2019’da 4,01$/varile gerilemiştir. Diğer taraftan 2Ç2019’daki 2,84$/varile göre ise iyileşme kaydedilmiştir. Stoklar Tüpraş’ın net rafineri marjına üçüncü çeyrekte 1,4$/varil olumsuz etki ederken, 3Ç2018’de ise 3,1$/varil olumlu etki yapmıştı (2Ç2019 0,4$/varil olumlu etki). Operasyonel giderler aynı dönemde %39 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler ise 3Ç2018’deki kur kaynaklı 2,783mn TL’den 3Ç2019’da 98,4mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %24,2 oranında azalarak 608,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Şirket’in FAVÖK’ü ise %75’lik azalma ile 946,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da net finansman giderleri 170,7mn TL’den 817,3mn TL’ye yükselmiş ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.