TSKB Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (24.04.2023)

1Ç23 Beklenti – Hedef Fiyat ve Öneri Yükseltme

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 4,19
Hedef Fiyat (TL/hisse) 6,23
Potansiyel Getiri %49

1. Çeyrekte TSKB’nin mevduat bankalarına kıyasla öne çıkmasını beklemekteyiz. Makro ihtiyati tedbirler ve düşen TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri sebebiyle mevduat bankalarındaki yaklaşık 500bp belirgin marj daralmasına kıyasla bu çeyrekte TSKB’nin kurdan arındırılmış kredi büyümesinin uzun yıllar sonrasında pozitif tarafta %2 olmasını ve düzeltilmiş net faiz marjının yaklaşık 150bp daralmasını beklemekteyiz. Ayrıca grup 2’den grup 1’e geçen büyük ölçekli kredi ve grup 2 ve 3’teki kredilerde güçlü tahsilatlar sebebiyle karşılık giderlerinin bu çeyrekte azalmasını beklemekteyiz. Ayrıca komisyon gelirleri tarafında büyüme çeyreklik %36 ile güçlü seyrini korurken maaş düzeltmesi ve deprem bağışı sebebiyle de operasyonel giderlerde çeyreklik %100 civarı artış beklemekteyiz. Sonuç olarak mevduat bankalarındaki çeyreklik %30-50 bandında net kar daralması beklentimize karşılık TSKB’de bu çeyrekte %4’lük sınırlı bir net kar daralması ve %40 özsermaye karlılığı beklemekteyiz.

Bankanın fonlaması uzun vadeli ve YP ağırlıklı olup mevduat toplamayan yapısı gereği TCMB’ye fonlama konusunda daha az bağımlıdır. Bir yatırım ve kalkınma bankası olarak Banka’nın sağladığı fonlamanın büyük bir kısmı uluslararası kalkınma kuruluşlarından olup YP ağırlıklı ve uzun vadelidir. Ayrıca banka son dönemde Merkez Bankası tarafından TL kredi fiyatlamaları ve TL mevduat payı ile ilgili alınan makro ihtiyati tedbirlerden YP ağırlıklı kredi portföyü ve mevduat toplamayan yapısı gereği oldukça sınırlı etkilenmektedir. Bu anlamda, mevduat bankalarına kıyasla varlık/yükümlülük vade yapısının belirsiz faiz ortamında çekirdek marj desteği sağlaması ve düzenlemelerden muaf yapısıyla, TSKB’nin çekirdek marjlarının benzerlerine kıyasla daha iyi performans gösterebileceğine inanıyoruz.

Karlılıktaki gelişimin 2023’te de devam etmesini beklemekteyiz. 2023’te mevduat bankalarındaki ortalama %17 net karda düşüş beklentimize karşın TSKB’de uzun yıllardan sonra kurdan arındırılmış kredi büyümesinin pozitif tarafa dönmesi, bununla birlikte marjlarda görece daha az daralma, kredi riskinde normalleşme ve yüksek Komisyon Geliri/Op. Gider rasyosu beklentimiz sebebiyle 2023 yılında net karda %32 büyüme beklemekteyiz.

Yatırım ortamındaki düzelme ile birlikte kredi büyümesinde de iyileşme görülecektir. Son senelerde bankanın kredi büyümesi negatif tarafta yer alıyordu. Fakat bu yıl için bankanın kredi büyüme beklentisi %5, seçimlerden sonra da yatırım ortamındaki güçlü gelişim potansiyeli önümüzdeki senelerde de bankanın kredi büyümesini artırabilir.

Hedef fiyatımızı 4.62TL’den 6.23TL’ye performans tavsiyemizi de Endekse Paralel Getiri’den Endeks Üzerinde Getiri’ye çıkartıyoruz. Gordon Büyüme Modeline dayalı değerlemememiz ile 8 yıllık tahmin süresi için (makro tahminlere dayalı olarak kademeli azalan) %25 risksiz faiz oranı, %5,5 hisse senedi risk primi ve %21,9 seviyesindeki özsermaye maliyeti varsayımıyla ulaştığımız 6,23 TL’lik hedef değer, hisse için %49 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Hisse 2023 ve 2024 beklentilerimize göre sırasıyla 0.7x-0.5x PD/DD ve 2.2x-1.9x F/K çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Gedik Yatırım