TSKB Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (16.03.2023)

Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef fiyat, TL/hisse TRY6,30
Son kapanış, TL/hisse TRY4,34
Yukarı potansiyel %45

• TSKB 2022 yılı net kârını 0,5 milyar TL serbest karşılık sonrası %272 artışla 4.06 milyar TL olarak açıkladı. Öz kaynak kârlılık oranı %45 oldu. Bankanın 2023’te de net kâr artışı sağlayan az sayıda banka arasında olmasını bekliyoruz. Net kârın 2023’te %32 artışla 5,4 milyar TL ve 2024’te %26 artışla 6,8 milyar TL ve 2025’te %10 artışla 7,5 milyar TL olarak tahmin ediyoruz. TSKB’nin özkaynak kârlılık oranının 2023’te %35 ve 2025’te %27 olmasını öngörüyoruz. Bankanın 2022 sonunda öz kaynak büyüklüğünün %7’sine karşılık gelecek şekilde yaklaşık 0,9 milyar TL serbest karşılığı bulunuyor. Bu tutarın çözülerek net kâra eklenme olasılığını modelimize dahil etmedik, ancak tutarı değerlemede dikkate alıyoruz. TSKB için hesapladığımız 12 aylık fiyat hedefi 6,30 TL’ye karşılık geliyor ve bir yıl vadeli F/DD için 0.89x çarpan ima ediyor. Cari fiyat üzerinden bu çarpan 0.67x’de bulunuyor. Hisse için önerimizi ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak yukarı yönlü güncelliyoruz.

• Vadesi ortalama 11 yılı hafif geçen ve öz kaynak harici hemen hemen tamamıyla döviz cinsinden olan fonlama yapısıyla TSKB diğer bankalardan ayrışıyor. 2022 sonu itibarıyla özkaynakların %45’ini oluşturan TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin enflasyon getirisindeki artış, döviz kredilerinin sağladığı istikrarlı getiri ve son üç senedir kredi risk maliyetinin 200 baz puan civarında istikrar kazanması ile 2022’de güçlü kârlılık yakalandı. Banka ayrıca 2022’de kârından 460 milyon TL serbest karşılık ayırarak toplam serbest karşılık miktarını 900 milyon TL’ye çıkardı ve tüm kredi aşamalarında karşılık tamponlarını güçlendirdi.

• TSKB mevduat toplamadığı ve ağırlıklı olarak yatırım finansmanı sağladığı için bankacılık düzenlemelerinden fazla etkilenmedi. 2023’te kârı aşağı yönlü etkileyebilecek olası gelişmeler arasında enflasyona bağlı olarak TÜFE tahvil getirisinin gerilemesi ve kredi risk maliyetinde öngörülemeyen bir sıçrama olabilir. Kredi tarafında riskin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bankanın net kârında sektörün genelinin aksine artış beklentisi taşıyoruz.

• TSKB ayrıca 2023 Mart ayı itibarıyla işlem gören banka hisseleri içerisinde en yüksek oranda yatırım ve emeklilik fonu payına sahip olan banka hissesi konumundadır.

Kaynak: Ak Yatırım