TSKB 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (4.05.2021)

1Ç21 Bilanço Değerlendirmesi

NÖTR
Cari fiyat: 1,27 TL
12‐ay Fiyat hedefi: 1,90 TL

Net karşılık giderindeki rahatlama marj etkisini telafi etti

‐ TSKB’nin 1Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre %9 ve 1Ç20’ye göre %47 artışla 226 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim 220 milyon TL net kâr tahminimize paralel ve piyasa ortalama tahmini olan 210 milyon TL’nin hafif üzerinde kaldı. Kârın önceki çeyreğe göre artması öncelikle etkin vergi oranındaki normalleşmeden kaynaklandı. Böylece öz kaynak kârlılık oranı %14,9 oldu (2020: %13,1).

‐ Swap giderinin önceki çeyreğe göre %70’e yakın artması net faiz gelirini düşürdü. 1Ç21’de swap dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre 77mn TL (%15) düzeyinde geriledi. Diğer taraftan banka TÜFE’ye endeksli tahvilleri %11,8 enflasyon varsayımı ile değerledi.

‐ Karşılık giderlerinde rahatlama marj etkisini telafi etti. Sorunlu kredilere girişler 1Ç21’de önceki çeyreğin ¼’ü düzeyinde kalırken, banka intikal eden tutara yakın düzeyde tahsilat sağladı. Böylece sorunlu kredi tutarı 1.69 milyar TL düzeyinde kalırken, sorunlu kredi oranı 47 baz puan azalarak %3,9 oldu. Böylece üçüncü kategori için ayrılan karşılık gideri düşerken, TL’deki değer kaybının yansıması birinci ve ikinci kategorideki karşılık giderini artırdı. Toplam brüt karşılıklar önceki çeyreğe göre %30 artsa da, kur farkı geliri sayesinde net karşılık gideri aslına 59 milyon TL azaldı. Bu azalma ve diğer faaliyet geliri net faiz gelirindeki zayıflamayı telafi etti.

‐ 1Ç21’de döviz krediler 0.1 milyar dolar artarken, TL krediler 0,5 milyar TL kadar azaldı. Toplam kredi hacmindeki artış kurdaki oynaklıktan kaynaklandı. Kur etkisi bankanın sermaye oranlarında da 150‐160 baz puan gerilemeye neden oldu. Buna göre Mart sonu itibarıyla Basel tanımlı SYR %15,0 ve çekirdek sermaye oranı %9,8 ile eşik değerler olan %10,51 ve %7,01’in üzerinde kaldı. Banka TL’nin değerindeki %10 kaybın sermaye oranlarında 80‐90 baz puan aşınmaya neden olduğunu hesaplıyor.

Yorum öneri: TSKB 2021 yılında öz kaynak getirisini %14‐%15 aralığında tutmayı planlıyor. 1Ç21 sonuçları bu hedefle paralel görünüyor. TSKB için net kâr tahminlerimiz 2021 için 940 milyon TL ve 2022 için 1,2 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Hisse için 1,90 TL’deki 12 aylık fiyat hedefimizi daha sonra güncelleyeceğiz, yatırım görüşümüzü ‘Nötr’ olarak koruyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım