TSKB 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (06.11.2019)

TSKB 3Ç2019 Sonuçları (TSKB, Öneri: AL, HF: 1,28TL)

“TSKB’nin 3Ç2019’daki Net Dönem Karı 150mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 0,91TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1,28TL

TSKB’nin 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %22,9 oranında azalarak 150,3mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim hem de piyasa net kar beklentisi olan 155mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Banka’nın üçüncü çeyrek karı yıllık olarak da %9,8 oranında düşüş göstermiştir.

Üçüncü çeyrek sonuçları ile birlikte TSKB’nin 2019 yılı ilk dokuz aylık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,0 oranında artarak 530,3mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %5,0 oranında gerileyerek 487,7mn TL olurken, ticari zarar 34,8mn TL artarak 17,5mn TL’ye yükselmiş ve karın gerilemesinde önemli faktörler olmuştur. Yıllık enflasyon tahminini %9,46’ya çeken Banka’nın TÜFE endeksli tahvil gelirlerinde ufak çaplı bir düşüş gözlemlenmiştir. Karşılık giderleri ise 5,2mn TL azalarak 79,6mn TL gerilerken görece yüksek seviyede kalmaya devam etmiştir. Diğer yandan, operasyonel giderler tarafında önemli bir değişim gözlenmemiştir.

TSKB’nin Net Faiz Marjı çeyreksel bazda, 22 baz puan düşerek %5,21 olmuştur. Özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,4 ve %1,5 oranında gerçekleşmişlerdir. Banka net faiz marjı beklentisini (swapa göre düzeltilmiş) yukarı yönde revize ederken, %14 – 15 aralığındaki özsermaye karlılığı beklentisini değiştirmemiştir. Öte yandan, Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu 134 baz puan artarak bu çeyrekte %17,78 olmuştur.