TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Ocak 2021

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

  • Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artışla 140,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,4 oranında artarak 60,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,6 oranında azalarak 57,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre % 0,3 oranında azalarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 1,3 oranında azalarak 19,8 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 10,3 oranında artışla 14,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 9,4 oranında artışla 17,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre % 3,9 oranında azalarak 51,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre % 10,6 oranında artarak 28,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 2,5 oranında azalarak 89,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 6,9 oranında artarak 65,1 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 3,2 oranında azalarak 74,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ocak sonu itibarıyla 474 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 140 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 43,9’u ABD doları, % 27,3’ü Euro, % 13,9’u TL ve % 14,9’u diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2021 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,2, Merkez Bankası’nın % 12,0, özel sektörün ise % 64,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası