Son Beş Yıl Temettü Verimliliği Ortalaması Yüksek Olan Şirketler / Gedik Yatırım – (01.02.2021)

Temettü Oranı ve Temettü Verimliliği Nedir?

“Temettü ödemesiyle, portföyde bir değişiklik olmuyorsa; temettü neden ve kim için önemli?” sorusunun yanıtına geçmeden önce sıklıkla karıştırılan 2 kavrama daha açıklık getirelim: Temettü oranı, şirketin kâr payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönemde elde edilen toplam kârın yüzde kaçına karşılık geldiğini göstermektedir: “Dağıtılan Temettü Tutarı / İlgili Yıla Ait Toplam Net Kâr” formülüyle hesaplanır. Temettü verimi, şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da hisse başına alınan temettünün hisse fiyatına ne kadarına karşılık geldiğini göstermektedir: (Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri)*100 veya (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı)*100 formülü ile hesaplanır.

*2020 yılı temettü verimi dağıtılan 2019/12 net kârına göre hesaplanmıştır.

**2021 yılı hisse başı temettü tahminleri Gedik Yatırım Araştırma Birimi’ne ait olup, araştırma kapsamındaki şirketlerin tahminleri tabloda paylaşılmıştır.

➢ Çalışmamızda 2016 – 2020 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 4 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Seçilen şirketlerin son 5 yıllık ortalama özvarlık kârlılıkları ile PD/DD çarpanı ve cari değerleri tablonun en sağdaki sütununda paylaşılmıştır.

➢ Belirtiğimiz kriterlere uyan şirketler yukarıdaki tabloda paylaşılmıştır. Temettü verimliliği yüksek olan ve istikrarlı temettü dağıtan şirketleri incelerken, özvarlık kârlılığı gelişimi, çarpanların mevcut durumu, son dönemdeki getirisi ile fiyat hareketleri ve diğer temel analiz bölümleri dikkate alınmalıdır. Yatırım kararı vermeden önce sadece tek bir kritere göre karar vermenin sağlıklı bir analiz ortaya koymayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

➢ Tablodaki sıralama 5 yıllık ortalama temettü verimliliğine göre yapılmıştır.

➢ Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin önümüzdeki süreçte endekse kıyasla daha pozitif bir seyir izlediği görülebilir.

➢ Temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin geçmiş yıllardaki hisse performansı bir sonraki aşağıda paylaşılmıştır.

Tarihsel Getiri

Kaynak: Gedik Yatırım