Sekuro Plastik Hisse Yorumu / Neta Yatırım – (14.08.2014)

Sekuro Plastik Hisse Yorumu

 Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin Varsayımların Gerçekleşme Durumu

Sekuro` nun 1,00 TL nominal değerli payının satış fiyatına ilişkin olarak 10.09.2013 tarihinde hazırlanan fiyat tespit raporumuzda indirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları yöntemlerine dayanarak bulunan fiyat üzerinden %20 oranında halka arz iskontosu uygulanmak suretiyle 2,69 TL halka arz fiyatına ulaşılmıştır.

Açıklanan 2014/6 dönemi finansal tablolarında net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %19,84 oranında artışla 13,3 Milyon TL seviyesinden 16 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. Buna göre 2014 yılsonu için 37,3 Milyon TL olarak öngörülen net satışlar tahmini 2014/6 dönemindeki 16 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmeden hareketle, yılın geri kalanında aynı rakamın tutturulması halinde tahminimizin %14 oranında altında kalabilecektir. Net satışlarda ortaya çıkan bu yetersizliğe rağmen satılan malın maliyetindeki artışın geçen yılın aynı dönemine göre sadece %20,5 artması nedeniyle 2013/6 dönemine göre brüt kar %15,89 oranında artış göstererek 2,4 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında aynı performansın sabit kalması halinde tahminimizin %6,17 oranında üzerinde bir brüt karlılık ortaya çıkabilecektir.

Brüt kar rakamındaki beklentimizin üzerinde yaşanan gerçekleşmeye rağmen, operasyonel maliyetlerdeki tahminlerimizi aşan artış, yılsonu için 3 Milyon TL seviyesindeki FAVÖK tahminimizin %13,39 oranında altında bir gerçekleşme ortaya çıkartabilecektir. Operasyonel maliyetlerde yaşanan beklentileri aşan oranda artış, özellikle genel yönetim giderleri kaleminde yaşanan %113 oranındaki artış ile pazarlama giderleri kaleminde yaşanan
%29,4 oranındaki artıştan kaynaklanmıştır.Geçen yılın aynı dönemine göre net finansal giderlerin de %30 oranında artışla 966 Bin  TL seviyesinden 1,257 Milyon TL seviyesine yükselmesiyle, net kar/zarar kaleminde 2013/6 dönemindeki 192 Bin TL kar rakamından 2014/6 döneminde 264 Bin TL zarara gerileme yaşanmıştır.

Bu olumsuz tablonun ana nedeni yapılması planlanan Çok Katmanlı Laminasyon Film Üretimi yatırımında yaşanan gecikme olarak görülmektedir. 11.06.2014 tarihli KAP duyurusunda da Şirket tarafından ilan edildiği gibi bu yatırımın yaratacağı ek kapasite sonucu yıllık bazda 23 Milyon TL ciro artışı sağlanması beklenmektedir. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde ortaya çıkan şimdilik 4 aylık gecikmenin yarattığı ciro kaybı yaklaşık 7,5
Milyon TL seviyesinde tahmin edilmektedir. Bu gecikmenin olmaması durumunda hedeflenen finansal büyüklüklerin tutturulabilecek olduğu görülmektedir. En azından eğer yatırım KAP duyurusunda ilan edildiği Temmuz 2014 te olmasa bile Ağustos 2014 tarihinde tamamlanarak devreye alındığı takdirde, 2014 yılsonu tahminlerimizin tutturulabileceği beklentimizi korumaktayız.

Yatırımlara İlişkin Gelişmeler

Şirket halka arz öncesinde planladığı yatırımlarında ilerleme kaydetmekte olup, son durum şu şekildedir;
1. Bozüyük-Bilecik`de planlanan üretim tesisi yatırımı tamamlanmış olup, yapı kullanım izin belgesi alınmıştır. Üretim tesisinin Gebze Organize Sanayi `den Bozüyük fabrikasına taşınması çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda atıl duruma gelecek olan Gebze fabrika binasının satılma veya kiraya verme şeklinde değerlendirilmesine yönelik olarak çalışmaların başlandığına ilişkin 27.06.2014 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyu bilgilendirilmiştir.
2. Ekstrüder Modernizasyonu-2 tamamlanmış olup, devreye girmiştir.
3. Çok Katmanlı Laminasyon Filmi üretim tesisi için makine ve teçhizat alımıgerçekleştirilmiş olup, makine ve ekipmanın Bozüyük tesisinde montajına başlandığı ve 2014 Temmuz ayı içerisinde devreye alınacağı, 11.06.2014 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştur. O tarihten sonra tesisin devreye alındığına ilişkin bir açıklama yapılmamakla birlikte muhtemelen bu ay içerisinde devreye alınacağını beklemekteyiz.

Fiyat tespit raporumuzda bu tesisin Nisan 2014 tarihinde devreye alınması tahmin edilmişti. Son durumda dört aylık gecikme olduğu görülmektedir..

4. Çok Katmanlı Cast Film Üretim Tesisi yatırımı hakkında 2014 yılı ikinci çeyreğinde karar alınması planlanmıştı. Bu yatırım konusunda henüz bir gelişme yaşanmamıştır.

Sekuro Plastik Pay Fiyatı Performansı

Sekuro Plastik 2,69 TL fiyattan halka arz olduktan sonra Borsa İstanbul GİP piyasasında işleme başladığı 7.10.2013 tarihinden itibaren ilk haftada yükseliş hareketi yaşayarak 21.10.2013 tarihinde 3,28 TL fiyat seviyesini görmüştür. Daha sonra 25.12.2013 tarihine kadar 2,50 – 2,95 TL aralığında yaklaşık 2 ay süresince halka arz fiyatı çevresinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Aralık 2013 ayının son haftasında Türkiye`nin siyasi gündeminde yaşanan
çalkantılar ve ülkenin seçim gündemine girmesiyle oluşan olumsuz havanın etkisiyle pay piyasası genelinde yaşanan satışların sonucunda BİST-100 endeksi 68,997 puan seviyesinden 12.03.2014 tarihinde 60,753 puan seviyesine kadar %11,9 oranında düşüş kaydetmiş, bu süreçte Sekuro Plastik pay fiyatı da paralel bir hareketle 2,78 TL seviyesinden 12.03.2014 tarihinde 1,59 TL seviyesine kadar %42,8 oranında gerileme kaydetmiştir. Genel yerel
seçimlerin sona ermesiyle Borsa İstanbul genelinde yaşanmakta olan yükseliş hareketi Sekuro Plastik pay fiyatına çok kısıtlı yansımış ve pay fiyatı 2,0 TL sınırının üzerini zorlamakla beraber bu seviyeyi aşmayı başaramayarak, 1,59-1,96 TL fiyat aralığında yatay bir harekete girmiştir. 13.08.2014 tarihi itibariyle Sekuro Plastik pay fiyatı 1,79 TL seviyesinde olup, halka arz fiyatının %33,46 oranında altında bulunmaktadır

 

Halka Arz Sonrasında Fiyata Etki Eden Faktörler

Halka arz sonrasında Sekuro Plastik pay fiyatı incelendiğinde ilk beş aylık dönemde başlıca iki faktörden etkilendiği düşünülmektedir.

1. Siyasi gündemde yaşanan çalkantılar ve seçim sürecinde siyasi istikrarın sarsılacağına yönelik endişeler nedeniyle düşen Borsa İstanbul endeksi.
2. Enflasyon ve cari açık başta olmak üzere genel ekonomik değişkenlerde yaşanan bozulmalar sonucunda yabancı yatırımcının TL enstrümanlardan çıkarak dövize yönelmesinin yarattığı döviz kuru yükselişleri.

Yukarıda sayılan nedenlerle BIST-100 endeksinde de yaşanan gerileme hareketine paralel hareket eden Sekuro Plastik pay fiyatı, yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından piyasa genelinde ortaya çıkan olumlu havanın etkisine girememiş ve BIST-100 endeksinden ayrışarak yükseliş hareketine katılamayıp yatay seyrini sürdürmüştür. Bunun nedenleri olarak ise şirketin özel durumuna ait iki etken ön plana çıkmaktadır;

1. Döviz kuruna bağlı olarak Sekuro Plastik`in bağımsız denetimden geçmiş 2013 yıl sonu finansal tablolarında ortaya çıkmış bulunan net kar rakamındaki sapma,
2. Planlanan yatırımların gerçekleştirilmesinde yaşanan gecikmeler ve bunun gelecek finansal tablolara yansıması endişesi,

Bu nedenlerle 13.08.2014 tarihi itibariyle Sekuro Plastik pay fiyatı 1,79 TL seviyesinde olup, halka arz fiyatının %33,46 oranında altında bulunmaktadır düşüncesindeyiz. Halka arzdan bu yana günlük bazda Sekuro Plastik Pay Fiyatının BIST-100 endeksine oranla gösterdiği performans aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.

 

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir