SASA bedelsiz sermaye artırımı

SASA’dan bedelsiz sermaye artırımı sonrası fiyat duyurusu

SASA.E (%37.55163 Bedelsiz, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1.796 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Finkafe'de Paylaş