Sabancı Holding 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (17.11.2021)

“Sabancı Holding’in 3Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 3.392mn TL ile Beklentileri Aştı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 14,08 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 18,35 TL

Sabancı Holding’in 2021 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %110,5 oranında artarak 3.392,4mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 2.080mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 2.103mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek kar rakamında Aksigorta ve Agesa’nın tam konsolidasyona geçiş esnasında taşınan değerlerin gerçeğe uygun değere getirilmesi kaynaklı 1.359mn TL’lik gerçeğe uygun değer farkının yatırım faaliyetlerinden gelirlerde muhasebeleştirilmesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekte Çimento grubu karlılığı beklentilerden zayıf gelirken, Akbank’ın karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Holding’in konsolide karlılığını desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Holding’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,5 oranında artarak 6.856,7mn TL’ye ulaşmıştır.

Sabancı Holding’in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 3Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarken, FAVÖK’ü de aynı dönemde %16 oranında artarak 3.747mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sanayi grubunun FAVÖK’ü %56 oranındaki artışla 3Ç2021’de 704mn TL’ye yükselmiştir.

Bankacılık kategorisinde yer alan Akbank’ın, Sabancı Holding’in konsolide karına katkısı 3Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında artarak 1.396m TL’ye yükselmiştir.

Holding’in solo net nakit pozisyonu Eylül sonu itibariyle 1,9 milyar TL seviyesindedir. 2020 yılsonunda 1,5x olan Net borç/FAVÖK (bankacılık dışı) oranı da Eylül ayı sonunda 1,4x seviyesinde gerçekleşmiştir. Holding’in 2020 yılında %17,1 seviyesindeki Bankacılık dışı özsermaye karlılığı da 2021 yılının ilk dokuz ayda %17,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in hedef hisse fiyatını, grup şirketlerinden Akbank, Akçansa, Çimsa ve Kordsa ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 16,40TL’den 18,35TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım