Petkim 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.11.2017)

Petkim 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

AL
Hedef Fiyat: TL 7.80
Önceki Hedef Fiyat: TL 6.70

Beklentilerin üzerinde net karlılık…

PETKIM, 3Ç17’de, geçtiğimiz yılın aynı döneminin 2.7x üzerinde ve bir önceki döneme göre %23.7 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan TL312mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 317mn), TL 374mn tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in net karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş olmasının nedeni, görece olarak artış göstermiş olan net diğer faaliyet gelirlerine bağlanabilir; TL 54.4mn olarak kaydedilen bu gelirler hariç tutulduğunda, Şirket’in 3Ç17 sonuçları büyük ölçüde beklentiler dâhilinde gerçekleşmiştir. Petkim 3Ç17’de, satış hacmindeki %44 ve ürün fiyatlarındaki US$ bazında ortalama %16 artışa paralel olarak, yıllık %83.3 artışla (bir önceki çeyreğe göre %3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,813mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn satış geliri elde etmiştir. Şirket, 3Ç17’de, yine piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 417mn), hesaplamalarımıza göre TL 423mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Petkim, 2016 yılında ve 9A17’de oldukça yüksek faaliyet kar marjları elde edebilmiştir; Şirket’in FAVÖK marjı, 3Ç17’de bir önceki çeyreğe göre 1.0 y.p. artmaya devam ederek (yıllık 5.5 y.p. artışla) oldukça sağlıklı, %23.8 oranında gerçekleşmiştir. Petkim, ayrıca, 3Ç17’de TL 54.4mn tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (3Ç16: TL 4.3mn). Bunun da etkisiyle Şirket’in net marjı, yıllık 7.0 y.p., bir önceki çeyreğe göre ise 4.6 y.p. artmıştır. Petkim’in 3Ç17 operasyonel performansı beklentiler dâhilinde, net karlılığı ise piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansını hafif olumlu etkileyebilecektir.

Petkim için hedef fiyatımızı pay başına TL 7.80’e yükseltirken, “AL” tavsiyemizi korumaktayız – Şirket’in 3Ç17 sonuçlarının açıklanmasıyla, tahminlerimizi son dönemlerdeki etilen-nafta spreadlerindeki ve petrokimyasal ürünler fiyatlarındaki değişikliklere ve TL’nin yakın dönemdeki değer kaybına göre güncelleyerek, Şirket payları için TL 7.80 hedef değere ulaşmaktayız. Global etilen piyasasında planlanan kapasite artırımları, orta dönemde etilen fiyatları görünümü için potansiyel düşüş yönünde eğilime işaret ediyor olsa da, Petkim’in yakın dönemlerde brüt kar marjını, son 5 yıl ortalaması olan %11.8’in üzerinde seviyelerde koruyabileceğini düşünmekteyiz. Petkim payları, halihazırdaki tahminlerimize göre 2017T 6.7 ve 7.4x FD/FAVÖK ve F/D çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 7.1x ve 13.0x çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

Raporun tamamı için tıklayın.