Pegasus Hava Yolları 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (10.11.2021)

3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %473 artarak 443,3mn TL’de bulunan piyasa beklentisini aştı ve 592,9mn TL oldu. Dönem net kârının temel nedenini oluşturan hâsılat, yıllık bazda %205, çeyreklik bazda ise %194 artarak 4,54mlr TL olarak gerçekleşti. (Piyasa beklentisi: 4,34mlr TL) Hâsılattaki artışın önemli kısmını yurt içi ve yurt dışı tarifeli uçuş gelirleri oluştururken tarifeli hizmet gelirleri de 453,2mn TL’den 1,17mlr TL’ye yükselmiştir. Tarifeli uçuş gelirlerini coğrafi dağılıma göre incelediğimizde Avrupa’ya yapılan uçuşlardan elde gelirlerin 453,9mn TL’den 1,81mlr TL’ye artış kaydederek öncülük ettiğini görmekteyiz. Yurt içi ve diğer ülkelere yapılan uçuşlardan elde edilen gelirler ise sırasıyla %104 artış ile 979mn TL ve %703 artış ile 511,6mn TL olmuştur. 3Ç21 döneminde pandemi sonrası seyahat koşullarındaki normalleşmenin etkisi görülmektedir. Zira yolcu sayısındaki artışta pandemi kaynaklı baz etkisi hissedilmektedir. 2021 yılının ilk 9 ayındaki yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %32 artarak 14,3mn kişi olurken doluluk oranı bahse konu dönemlerde 4,9 puan azalarak %76,7’ye gerilemiştir. Satış maliyetlerinin hâsılatın altında artmasından dolayı brüt satış kârı yıllık bazda -59,2mn TL’den 1,29mlr TL’ye güçlü bir şekilde yükselmiştir. Faaliyet giderleri de %111 ile hâsılatın altında artmış ve 206,7mn TL olmuştur. Kârlılığı baskılayan unsurlardan biri olan esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesi, ‘türev araçlar gerçeğe uygun değer farkı’nın cari dönemde oluşmamasının etkisi ile 159,7mn TL’den -33mn TL’ye gerilemiştir.

Bu gelişmeye karşın esas faaliyet kârı 1,05mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gelir/gider dengesinin ‘kur farkı net gideri’ ile 104,3mn TL’den -424,9mn TL’ye gerilediği görülmektedir. Kârlılık marjlarını önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda net faaliyet kâr marjının 30 puandan fazla artarak operasyonel performanstaki iyileşmeyi teyit etmesi dikkat çekmektedir. Buna karşın diğer giderlerin ve finansman giderlerinin artışından doğan baskı, net kâr marjının 6,13 puan ile görece sınırlı artıp %13,1 olmasına neden olmuştur. Operasyonel para birimi EUR olan şirketin yabancı para net varlık pozisyonu TL ve USD cinsi varlıkların azalması ile -8,2mlr TL’den -9,47mlr TL’ye gerilemiştir. 3Ç21 dönemi finansallarının bütününü incelediğimizde operasyonel performansın güçlü bir şekilde iyileştiğini ancak 3Ç19 dönemindeki operasyonel kârlılığa henüz ulaşılamadığını görmekteyiz. Diğer faaliyet net gideri ve finansal net giderlerin belirgin artışı da dikkate alındığında cari dönem finansallarını sınırlı olumlu olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul