Pegasus Hava Yolları 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (12.11.2019)

3Ç19 Finansal Sonuçları | Pegasus

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralel Getiri
Hedef Fiyat (TL) 78,70
Uzun Vadeli Öneri TUT
Kapanış Fiyatı (TL) 66,10

Beklentilerin üzerinde operasyonel performans (+)
Pegasus, 3Ç19’da beklentimize (1,2 mlr TL) paralel, piyasa beklentisinin %17 üzerinde yıllık %62 artışla 1,2 mlr TL net kâr açıkladı. Birim ve yan gelirlerin desteğiyle operasyonel performans beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, esas faaliyetlerden diğer giderler tahminimizin üzerinde seyrederek net kârın beklentimize paralel gerçekleşmesini sağladı. Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansın ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen net kârın hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. Ancak, Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana endekse göre %155 pozitif ayrışarak olumlu beklentileri önemli ölçüde fiyatladığını düşünüyor, potansiyel olumlu etkinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Sonuçların ardından değerleme modelimizde yaptığımız revizyon sonrası hedef fiyatımızı 52,70 TL’den 78,70 TL’ye yükseltiyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz. Pegasus Yönetimi bugün TSİ 17:00’de bir telekonferans gerçekleştirecek.

• Hacim ve yan gelirlerin desteğiyle güçlü ciro büyümesi – Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da beklentimizin %3, piyasa beklentisinin %4 üzerinde yıllık bazda %23 artışla 4,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Şirketin yolcu sayısı iç hatta yıllık %13 gerileyerek 4,1 mn olurken, dış hatta ise charter hariç %15 yükselişle 4,1 mn seviyesinde gerçekleşti. Beklentimize (86,5 €) paralel 86,3 € seviyesinde gerçekleşen dış hat birim yolcu gelirine karşılık, iç hat birim yolcu gelirlerinin beklentimizin (167,5 TL) üzerinde 178,5 TL ve misafir başına yan gelirlerin beklentimizin (15,6 €) üzerinde 16,7 € düzeyinde oluşması, cirodaki sapmada etkili oldu.

• Beklentimizden güçlü operasyonel performans – Şirketin 3Ç19’da toplam birim giderleri (y/y +%3) ve yakıt hariç birim giderleri (y/y +%7) beklentilerimize paralel sırasıyla 3,52€cent ve 2,21€cent seviyesinde gerçekleşse de, beklentimizden daha iyi iç hat birim gelir ve yan gelirler nedeniyle operasyonel kârlılıkta sapma yaşandı. Böylece Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentimizin %7, piyasa beklentisinin %8 üzerinde, yıllık bazda %51 artışla 2,03 mlr TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı beklentilerin 1,9 puan üzerinde, yıllık 9,3 puan artışla %49,4 oldu. Öte yandan, faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderleri 102,3 mn TL ile beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, net finansman giderleri ise beklentimizin (240 mn TL) altında 224 mn TL düzeyinde oluştu. Bilanço tarafında ise, 2Ç19 sonu itibariyle 6,7 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 6,27 mlr TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 2,96x’dan 1,99x’a iyileşme kaydetti.

• Değerleme ve öneri – Sonuçların ardından 2019 yılına ilişkin ciro beklentimizi (10,4 mlr TL) korurken, FAVÖK beklentimizi %10 artırarak 3,17 mlr TL’ye ve net kâr tahminimizi %2 artırarak 967 mn TL’ye revize ediyoruz. Pegasus için 2020 tahminimizi baz alarak 4,5x hedef FD/FAVÖK çarpanına göre hesapladığımız revize hedef fiyatımız 78,70 TL olup (önceki: 52,70 TL), sunduğu %19 oranındaki getiri potansiyelini göz önünde bulundurarak tavsiyelerimizi koruyoruz (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT).