Pegasus Hava Taşımacılığı 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (16.11.2021)

Operasyonel performansın iyileşmesiyle beklentilerin üzerinde net kar…

TUT
Hedef Fiyat:116.30 TL
Önceki Hedef Fiyat: 89.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %15

Pegasus 3Ç21’de operasyonel performansının güçlenmesiyle piyasa ortalama net kar beklentisi olan 475mn TL’nin üzerinde 593mn TL net kar açıklamıştır (3Ç20: 103mn TL). Pegasus’un 3Ç21’de toplam yolcu sayısı, aşılanma oranlarının yükselmesi ve artan turizm faaliyetlerinin nedeniyle 3Ç19’a kıyasla %67,4 artarak 7.2mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in dış hat yolcu birim gelirleri ve yolcu başına elde edilen yan gelirlerinin de artmasıyla toplam satış gelirleri, TL bazında yıllık %205 artışla 4.538mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 4.302mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Pegasus, 3Ç21’de FAVÖK’ü 1.739mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 1.578mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebilecektir.

Anahtar performans göstergeleri pandemi tedbirlerinin kaldırılması ve turizm odaklı seyahatler sayesinde iyileşme gösterdi – Pegasus, 3Ç21’de 3Ç19 kapasitesinin %91’ine ulaşmıştır. Şirket’in toplam yolcu sayısı ise yıllık %67,4 artışla 3Ç19’un %82’sine karşılık gelen 7.2mn seviyesine ulaşmıştır. Bunun yanında, iç hat yolcu birim gelirleri 3Ç19’a kıyasla %36 artarak 236 TL’ye, dış hat yolcu birim gelirleri ise € bazında %9 azalışla €76’ya gerilemiştir. Şirket’in bu dönemde toplam kapasitesi 3Ç19’un %91’ine ulaşmış, yolcu doluluk oranı 10.7 y.p. gerileyerek %80,6 olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: %76,1). Yolcu başına yan gelirlerin yolcu miksi etkisiyle 3Ç19’a kıyasla %1.8 azalarak €16.0’a gerilemesine rağmen AKK başı birim gelirleri, € bazında yıllık %12,4 gerileyerek €¢3.89 olarak gerçekleşmiştir. Toplam birim giderleri ise jet yakıtı birim giderlerindeki 3Ç19’a kıyasla gerilemenin olumlu etkisi ile %3,8 oranında düşüş göstererek €¢2.98 olarak gerçekleşmiştir. Pegasus böylelikle 3Ç21’de hesaplamalarımıza göre 1.739mn TL FAVÖK elde etmiştir. Şirket’in 3Ç21’de net finansal giderleri ise artan faiz ve kur farkı giderleri nedeniyle yıllık bazda %507 artarak 424.9mn TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle Pegasus, 3Ç21’de 593mn TL net kar kaydetmiştir (3Ç20: 103mn TL). Net borç, Şirket’in nakit ve benzerlerindeki artış ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan finansal borçların düşmesi sayesinde dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 1.6mlyr EUR’ya gerilemiştir (2Ç21-sonu: 1.71mlyr EUR).

TUT önerimizi sürdürmekteyiz – Pegasus’un 2021 yılında 2019 yılı kapasitesinin yaklaşık %75 kadarına ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. 3Ç21 sonuçlarının açıklanmasından sonra yakın dönem tahminlerimizi güncellememizle, Pegasus payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 89.50 TL’den 116.30 TL’ye yükseltmekte; TUT önerimizi ise sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım