Pegasus Hava Taşımacılığı 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (13.11.2017)

Pegasus Hava Taşımacılığı 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

AL
Hedef Fiyat: TL 30.50
Önceki Hedef Fiyat: TL 29.20

Rekor performans göstergeleri

Pegasus Hava Yolları, 3Ç17’de, kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı nedeniyle, yıllık %121 artış ile, piyasa ortalama beklentisi olan TL 507mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 491mn), TL 537mn net kar açıklamıştır. Pegasus, 3Ç17’de yıllık %49.7 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan TL 2,011mn’a paralel olarak (Şeker Yatırım T.: Tl 1,974mn), TL 2,053mn tutarında net satış gelirleri elde etmiştir. Ana performans göstergelerindeki kuvvetli iyileşme ile, Şirket’in 3Ç17 FAVÖK’ü, yıllık %92.4 artışla, TL 712mn olan piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 707mn) TL 768mn olarak gerçekleşmiştir (3Ç16: TL-61mn). Pegasus’un 3Ç17’de AKK başına elde ettiği birim gelirleri yıllık %4 yükselmiş, yakıt harici AKK başı birim maliyetleri ise yıllık %11 oranında azalmıştır. Şirket’in FAVÖKK marjı böylelikle yıllık 6.7 y.p. artarak %44.1’e ulaşmıştır. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 3Ç17 sonuçlarının Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

FAVKÖK marjı kuvvetli, yıllık 6.7 y.p. artış göstermiştir – Pegasus’un 3Ç17’de dış hat yolcu birim gelirleri yıllık %3.8 oranında artarak € 80.1’e yükselmiş ve iç hat yolcu birim gelirleri de yıllık %16.8 oranında yükselerek TL 114.3’e ulaşmıştır. Yolcu trafiğindeki %19.0 oranındaki artış, dış hat yolcu sayısının toplam yolcu sayısı içerisindeki payının artışı ve yolcu doluluk oranlarındaki yıllık 6.1 y.p. yükseliş ile Şirket’in AKK başı birim gelirleri, yıllık %4 artarak €¢5.10 ‘a yükselmiştir. Pegasus’un yakıt harici AKK başı birim giderleri ise (wet-lease giderleri hariç), kur, uçak başına daha fazla AKK üretimi ve süregelen maliyet önlemlerinin etkileriyle yıllık bazda %10 gerileyerek €¢2.35 olarak gerçekleşmiş, böylelikle, yakıt maliyetlerinin artış göstermesine rağmen, toplam AKK başı birim maliyetler yıllık %6 azalışla €¢3.39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, Pegasus’un 3Ç17 FAVKÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 6.7 y.p. artış göstermiş ve Şirket, 3Ç17’de yıllık %76.6 oranında artışla TL 906mn tutarında FAVKÖK elde edebilmiştir. Satış gelirlerindeki kuvvetli artış sonucunda FAVÖK marjı da yıllık 8.3 y.p. artış göstermiş ve Pegasus 3Ç17’de TL 768mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Şirket’in 3Ç17 sonundaki net borcu, TL 1.2mlyr’a gerilemiştir (2Ç17 sonu: TL 1.6mlyr).

Pegasus için pay başına hedef fiyatımızı TL 30.50 olarak güncelliyor ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz – 3Ç17 finansal sonuçlarının açıklanmasından sonra, Pegasus, yılsonu için beklentilerinin bir kısmını yukarı yönde revize etmiştir. Yakın dönem tahminlerimizde güncellemeler ile Şirket payları için TL 30.50 hedef fiyat belirlemekte ve tavsiyemizi “AL” olarak sürdürmekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.