Ödemeler Dengesi / Oyak Yatırım – (11.04.2012)

Yıllıklandırılmış cari açık Şubat ayında daraldı…

Şub12: 4.2 milyar dolar cari açık (yıllık %30 daralma)
OYAK tahmini: 4.7 milyar dolar cari açık
Piyasa beklentisi: 4.6 milyar dolar cari açık
Oca12: 6 milyar dolar cari açık (yıllık yatay)
Yıllıklandırılmış cari açık:75.3 milyar dolar ( Oca12: 77.1 milyar dolar)

Aylık cari açık Şubat ayında beklentilerin altında kaldı. Ayrıntılara bakıldğında farkın üç kalemden kaynaklandığı görülmektedir. “Net Altın ihracatı” yaklaşık 0.3 milyar dolarlık seviyesi ile beklentilerin üzerinde kalmıştır. 2012 yılının ilk iki ayında 0.3 milyar dolar net ihracat kaydeden altın kalemi 2011 yılının aynı döneminde 0.8 milyar dolar net ithalat yaratmıştı. Türkiyenin genel olarak net altın ithalatçısı olduğu düşünüldüğünde bu destegin uzun soluklu olacağını düşünmüyoruz.

Bunun dışında hizmetler dengesine önemli katkı Şubat ayı ortalamasının üzerinde gelen “taşımacılık” kaleminden gelmiştir. Üçüncü sebep olarak da “gelirler dengesinin” beklentilerin altında eksi vermesi olarak sayılabilir. Genel olarak bakıldığında, cari açık yapısal bir değişimden ziyade sürpriz faktörlerin etkisi ile beklentilerin altında kalmış görünmektedir.

Finansman tarafına bakıldığında ise;

-Şubat ayında kayıtlı fon girişlerinin Ocak ayından farklı olarak cari açığı karşıladığını görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında cari açığın finansmanının büyük bölümü Merkez Bankası rezervlerinden karşılanmıştı.

-Portföy girişleri Şubat ayında Ocak ayındaki zayıf seviyesine göre Eurobond ihracından gelen 1 milyar dolar ve banka bonolarından gelen 0.5 milyar dolar ile güçlü bir performans göstermiştir.

-Portföy girişlerinin yanısıra, bankalar toplamda 3.4 milyar dolar ile açığın finansmanına önemli katkıda bulunurken, özel sektör net bir katkı sağlamamıştır.

-İlk iki aylık performans bazında bakıldığında ise Oca-Şub12 döneminde kayıtlı fon girişlerinin cari açığı karşılama oranı bir önceki yıl aynı dönem ortalaması olan %91’in bir hayli altında %70 seviyesinde gerçekleşmiştir.

YORUM:

Şubat ayında sanayi üretimindeki beklentilerin üzerindeki performansa rağmen, cari açığın beklentilerin altında kalması Türkiye’nin büyüme modeli ile çelişen bir durum oluşturmaktadır. Şu an itibariyle Türkiye’nin büyüme modelinin ithalat ve tüketim odaklı bir yapıdan ihracat odaklı bir yapıya geçtiğini söylemek mümkün değildir.

Daha önce belirttiğimiz üzere, finansal istikrarın büyümeyi sağlamak adına gözardı edilmesi 2012 yılında da iki haneye yakın bir cari açık/GSYH oranına işaret edecektir. 2011 yılını iki haneli cari açık/GSYH seviyesinde bitirmiş bir ekonominin uzun dönemli büyüme performasını zedeleyecek bir adım olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.