Ocak Ayı Ödemeler Dengesi – Oyak Yatırım (11.03.2011)

Yıllık cari açık 50 milyar doları aştı.

• 2011 sonu Cari Açık beklentimiz 60 milyar USD.

• Ocak’ta “net hata & noksan”dan rekor giriş.

– Ocak ayı Cari İşlemler Açığı: 5.9 milyar USD
– Oyak Yatırım Beklentisi: 6.5 milyar USD, Piyasa Ortalaması: 6.2 milyar USD

Cari Açık, 5.9 milyar dolar ile Ocak ayı için rekor düzeyde gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere, Eylül 2010’dan bu yana aylık cari açık rakamları rekor düzeyde seyretmektedir. Ocak ayında gerçekleşmenin beklentimizin altında kalması, ticaret dengesindeki “diğer mallar” kaleminden kaynaklanmaktadır.

Sanayinin ithalata bağımlı yapısı ve iç tasarrufların yetersizliği, cari açığı kısa vadede çözümü kolay olmayan yapısal bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan, açığın finansmanı önem kazanmaktadır.

Finansman tarafında;

– Öncelikle, son dönemdeki PPK kararları sonrasında ekonomiden 10 milyar USD civarında “sıcak para” çıktığı yolundaki yorumların gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Tam aksine, aylık bazda net 3.2 milyar USD ile sermaye hareketlerinden ekonomiye giriş sürmüştür. Bunun büyük çoğunluğu devlet tahviline girişlerdir. Hisse senedi tarafında bir çıkış olmuştur, ancak o da sadece 630 milyon USD düzeyindedir.

– Dış Kredi arzı açısından, bankalar net 1.5 milyar USD, şirketler de yine 300 milyon USD net borçlanma gerçekleştirmiştir.

– Kurlardaki hareketlenmenin de etkisiyle “net hata noksan” kaleminden sisteme rekor düzeyde giriş olmuştur.

2010 yılına bakıldığında, bankacılık sektörü net dış borçlanması 28 milyar USD ile toplam 59 milyar USD dış kaynak girişi içerisinde başı çekmiştir. Tahvil piyasasına girişler de 16 milyar dolarla banka sektörünü izlemiştir. Şirketler ise net dış borç ödeyicisi konumunu korumuştur.

2011 yılında, orta ölçekli açık bir ekonomide salt parasal önlemlerin sermaye girişlerini ne derece sınırlayabileceği kuşkuludur. Bu nedenle, frene basmakta geç kalınması halinde cari açık ve diğer makro göstergelerde (büyüme, döviz kuru, enflasyon, bütçe açığı, vs.) bir düzeltmenin dışsal bir şok sonucu gerçekleşmesi olasıdır. 2010 yılı için Cari Açık beklentimiz 60 milyar USD (GSYH’nin %7.7’si) düzeyindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.