Moody’s Kararı, Analizim ve Moodys’in işlediği suç

Yaşar Erdinç – 23.09.2016

Aşağıda Moodys konusunda uzunca bir yazı yazdım. İlk bölümde ayrıntılı olarak Moodys ne dedi? yorumsuz bir şekilde bunu aktardım. Bunu izleyen ikinci bölümde ise kendi değerlendirmemi verdim. Üçüncü bölümde ise Moodys’in işlediği suça  dikkat çekmek istedim.

I. BÖLÜM – MOODY’S NE DEDİ?

Moody’s  yaptığı not indiriminin gerekçelerini şöyle açıklamış (Aşağıda mavi ile yazılmış cümleler çevirebildiğim kadarıyla kendilerine ait cümlelerdir. İngilizce olan açıklamanın tamamı bu yazının en altında verilmiştir.);

  1. The increase in the risks related to the country’s sizeable external funding requirements. (Ülkenin yüksek dış borca bağımlılığı üzerindeki risklerin artışı)
  2. The weakening in previously supportive credit fundamentals, particularly growth and institutional strength (daha önce kredi notunu destekleyen Büyüme ve kurumsal yapıdaki zayıflama)

Neden Bu Not Verildi (Rating Rationale)

“Son yıllarda,  Türkiye’nin kredi not görünümü, “dış ödemeler” dengesizliklerinin dış şoklara ve güven kaybına karşı istikrarlı ve hızlı büyüme ile desteklenen güçlü bir bütçe dengesi bazında dikkat çekici zıtlık sergilemektedir.” (yani diyorlar ki; sizin Baa3 notunuz artık şu an dış şoklara ve güven kaybına karşı bulunduğunuz riskleri temsil etmiyor.)

Mayıs 2013’de verdiğimiz Baa3’e yükseltme kararımız iki önemli tespiti içeriyordu: Birincisi; Ekonomik büyüme ve mali performans Baa3 notuyla uyumlu olarak devam edeceği varsayımı. İkincisi de; var olan politik istikrarla, yurt içi tasarruflar desteklenerek, ekonominin ithalata bağımlılığını azaltacak ve ithal edilen sermayeyi düşürecek yapısal reformların  yapılmasıyla dış dengesizliklerin azaltılacağı varsayımıydı. 

Fakat, 2013’deki not artışından sonra,  ülkenin zayıf dış ödemeler dengesizliğinden kaynaklanacak bir şok riski daha net ortaya çıktı ki bunun temel sebebi; süreklilik arz eden yüksek politik riskler ve çok dalgalı bir yatırımcı bakış açısıdır. Bunun yanında Baa3 notunu destekleyen kredi temelleri (fundamentalleri) zaman içinde bozuldu. Özellikle vurgulamak gerekirse, Moodys ekonomik büyümenin dış kaynakla ve tüketimle büyümenin sınırları nedeniyle gelecek yıllarda yavaşlamasını, reform programının yavaşlamasını ve yatırım ortamının zayıf kalmasını bekliyor. 

Moodys Türkiye’nin kredi durumundaki yavaş bozulmanın gelecek 2-3 yılda süreceğine inanıyor ve Ba1 not seviyesi bahsedilen riskleri daha doğru yansıtıyor. Ba1 notunun durağan olması ise, bütçenin güçlü durumuyla şokları daha iyi emebileceği ve esnek önlemlerin alınabileceğini gösteriyor. 

Yukarıda mavi ile yazılmış cümleler Moodys’in kendi cümleleridir. Yukarıdaki bölümden sonra izleyen bölümde Moodys  İki ana başlık açmış ve bu başlıkların ilki “Birinci Sebep(Driver): Ülkenin yüksek dış kaynakla finanse edilmesine dair artan riskler”  ikinci başlık ise;  “İkinci sebep(driver): Daha önce destekleyici olan kredi temellerindeki zayıflama” olarak belirlenmiş.

Devamı için TIKLAYINIZ!

Finkafe'de Paylaş