Migros Hisse Yorumu / Alan Yatırım – (03.09.2018)

Migros Hisse Yorumu

Analist Yorumu
Şirket normal şartlarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamından olumlu etkilenmesi gerekirken, yüksek döviz borcuna sahip olması nedeniyle TL’deki değer kaybından negatif etkilenmektedir. Hisse fiyatlarının son bir aydaki son bir ayda endeksten daha fazla düşmesi da söz konusu durumu kanıtlar niteliktedir. Şirket Anadolu Grubu’na geçmesinin ardından büyüme potansiyeli taşısa da, mevcut durumda TL varlıkların negatif seyir izlediği ortamda Migros için alım önermemekteyiz.

Genel Bilgiler
Migros Ticaret, perakende ticaret (gıda) sektöründe faaliyet göstermekte olup, 375 milyon US$ piyasa değerine sahiptir. Şirketin halka açıklık oranı %35 seviyesindedir. Son durumda -3.0x fiyat/kazanç, 2.5x piyasa değeri/defter değeri, 5.5x firma değeri/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir. Şirketin özsermaye karlılığı -%84 seviyesindedir. Şirket yıllık bazda 16,770 milyon TL satış hacmi, 932 milyon TL FAVÖK ve -805 milyon TL net zarar büyüklüğüne sahiptir.

Bilanço
Şirketin 2018 Haziran dönemi bilançosunda 963 milyon TL özsermayesi ve 178 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Şirketin toplam bilanço büyüklüğü 10,308 milyon TL’dir. Şirketin net nakit pozisyonu -2,719 milyon TL (geçen çeyrek dönem -2,738 milyon TL) ve net döviz pozisyonu ise -3,089 milyon TL (geçen dönem -2,918 milyon TL) seviyesindedir. Şirket bilançosu içinde özsermaye %9 ve yükümlülükler ise %91 düzeyindedir.

Gelir Tablosu
Şirket 2018 Haziran son bilançosunda -528 milyon TL net zarar açıklayarak kardan zarara geçti. FAVÖK ise 425 milyon TL ile geçen yıla kıyasla %46 yükseldi. Satışlar ise 8,463 milyon TL ile %20 arttı. Son bir yıllık dönemde şirketin satışlarında büyüme hızı %29 ,FAVÖK yıllık büyüme hızı ise %41 olarak gerçekleşmiştir.

Kar Marjları
Şirketin 2018 Haziran döneminde brüt kar marjı %28 ile geçen yıldaki %26 seviyesine göre yükseldi Ayrıca FAVÖK Marjı %5 ile geçen yıldaki %4 seviyesine kıyasla yükselirken net kar marjı ise -%6 ile geçen yılki %11 oranına göre geriledi.

Piyasa Çarpanlarına göre Prim/İskonto Analizi
Şirketin piyasa çarpanlarını son 5 yıllık dönemdeki ortalamalar ile kıyasladığımızda Firma Değeri/FAVÖK çarpanına göre %43 iskontolu ve Piyasa/Defter Değeri rasyosuna göre ise %53 iskontolu durumdadır.

Hisse Performansı
Şirketin hisse performansını incelediğimizde son bir ayda hisse fiyatı %29 düşerken (BIST100 -%3), son 3 aylık dönemde %32 geriledi (BIST100 -%7) ve yıllık dönem getirisi -%53 (BIST100 -%16) oldu.

Teknik Analiz
Şirketin hisseleri 13.50 TL’den işlem görmekte olup kısa vadeli düşüş, orta vadeli düşüş ve uzun vadeli düşüş trendinde bulunmaktadır.Hissenin kısa vadeli destek seviyeleri 13.00, 13.44 ve direnç seviyeleri ise 13.87, 14.31 görünmektedir. Diğer teknik indikatörlerden RSI’a göre hisse, aşırı satım bölgesindedir ve MACD’ye göre de düşüş trendindedir.