Migros 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (8.11.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları | Migros

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Uzun Vadeli Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 35,92 TL
Hedef Fiyat: 61,00 TL

Net kardaki pozitif sürprizin hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz (+)

Migros, 3Ç21 döneminde beklentimizin (66 mn TL) ve piyasa tahminlerinin (69 mn TL) üzerinde, 156 mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemini 1,85 mn TL net zarar ile tamamlamıştı. Normalleşme döneminde müşteri trafiği ve satış performansında gözlenen toparlanma ile birlikte online operasyonların katkısı, şirketin operasyonel ve net karlılığına önemli destek verdi. Finansalların ardından Migros, 2021 sonuna ilişkin satış geliri büyüme öngörüsünü %18-20 aralığından yaklaşık %23 seviyesine güncelledi. Finansalların hisse fiyatına pozitif yansımasını bekliyoruz. Beklentimizin üzerindeki operasyonel sonuçlar ve net borç pozisyonundaki gerileme sonrasında Migros için hisse başı fiyat hedefimizi 52,40 TL seviyesinden 61,00 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli AL olan önerilerimizi koruyoruz.

• Hem fiziki mağazalar hem de online operasyonların performansı, satış geliri büyümesini desteklenmeye devam etti – Normalleşme döneminde AVM’lerde yer alan mağazalarda dahil olmak üzere büyük mağazaların trafik ve satış performansındaki iyileşmeye, turizm bölgelerinde yer alan mağazaların da destek vermesi ve online operasyonlarının güçlü satış momentumunu koruması, şirketin satış gelirlerinde 3Ç21 döneminde gözlenen yıllık %29 büyümede etkili oldu. Satış gelirleri 3Ç21 döneminde 9,82 mlr TL’ye yükselirken, 9A21 döneminde ise yıllık %24,2 büyüyerek 25,9 mlr TL’ye ulaştı. 9A21 dönemi sonunda mağaza sayısını 2.484’e (9A20: 2.273) yükselten şirketin, satış alanı yıllık %5,8 artışla 1,65 mn metrekareye ulaştı. Online operasyonlarının kapasitesi ve coğrafi yaygınlığının artırılması hedefine yönelik olarak, şirketin online hizmet veren mağaza sayısı 9A21 itibariyle 848’e (9A20: 550) ulaşırken, online satışların toplam satışlar içindeki payı %12 seviyesine (tütün ve alkol hariç %14,5) yükseldi. Finansalların ardından Migros, 2021 sonuna ilişkin konsolide satış geliri büyüme öngörüsünü %18- 20 aralığından yaklaşık %23 seviyesine güncelledi.

• Operasyonel karlılıktaki artışla birlikte finansal giderlerdeki gerileme, net kardaki yükselişte etkili oldu – Şirketin 3Ç21’de FAVÖK’ü beklentimiz ve piyasa tahminlerini aşarken, yıllık %44 artışla 908 mn TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK marjı ise yıllık 1 puan iyileşerek %9,2 seviyesine yükseldi. Operasyonel taraftaki pozitif görünümün yanı sıra 3Ç20 döneminde kaydedilen 335 mn TL’lik net finansal giderin bu çeyrekte 260 mn TL’ye gerilemesi, net kar büyümesini destekledi. 3Ç20 dönemini 1,8 mn TL net zararla tamamlayan Migros, 3Ç21 döneminde ise beklentilerin üzerinde, 156 mn TL net kar açıkladı. 2Ç21 döneminde 3,32 mlr TL’lik net borç pozisyonu ise 3Ç21 döneminde %18 azalarak 2,74 mlr TL’ye, şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2Ç21 dönemindeki 1,35x seviyesinden 3Ç21’de 1x seviyesine geriledi.

• Hedef fiyatımızı 61,00 TL seviyesine yükseltiyoruz – Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerin üzerinde gelen 3Ç21 finansallarının, hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Operasyonel taraftaki güçlü seyir ve azalan net borçlulukla birlikte, Migros için 52,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 61,00 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri için kısa vadeli “Endeksin üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım