Migros 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (7.05.2020)

1Ç20 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 29,42 TL
Hedef Fiyat: 35,50 TL
Getiri Potansiyeli: %21

 Ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle, beklenenden daha az net zarar. Migros yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 166 mn TL ve beklentimiz olan 179 mn TL’lik net zarar beklentisinin altında 136,3 mn TL net zarar açıkladı (1Ç19’da: 230,9 mn TL net zarar). Beklentimizin aksine kaydedilen 42,6 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri nedeniyle net zarar beklentimizin altında gerçekleşti. Beklenenden daha az zarar ve net borcundaki azalışı göz önünde bulundurduğumuzda sonuçları olumlu olarak değerlendirirken, FAVÖK marjında piyasa ortalama beklentisinin altında kalınması ve hissenin son 1 aylık dönemde BIST’e relatif %15,5, son 3 aylık dönemde %29,6 pozitif performans sergilemesi nedeniyle, bilanço sonrası kar realizasyonlarının yaşanma olasılığını göz ardı etmiyoruz.

 Ciro beklentilerin hafif üzerinde. Covid-19 etkisiyle özellikle Mart ayının ikinci yarısından itibaren artan gıda talebinden, hem fiziki mağazaları hem online satış kanalları sayesinde olumlu etkilenen Migros’un, 1Ç20’de konsolide net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %4,1, beklentimizin ise %3,5 üzerinde, yıllık bazda %30,7 artarak 6,43 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Satış alanında yıllık %2,6 seviyesinde gerçekleşen büyümeye karşın, mevcut Migros mağazalarında müşteri trafiği Covid-19 etkisiyle düştü. Migros’un toplam FMCG pazarında 1Ç19’da %8,0 olan pazar payı 1Ç20’de %8,8’e yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da söz konusu dönemde %16,6’dan %17,0’e yükseldi.

 Piyasa beklentisinin altında operasyonel karlılık. E-ticaret için yapılan ilave istihdam ve ve mağaza içi hijyenin sağlanması için yapılan giderler operasyonel kaldıraç avantajlarını sınırladı. 1Ç20’de FAVÖK piyasa ortalama beklentisi olan 541 mn TL’nin %5,6 altında beklentimiz olan 496 mn TL’nin %3 üzerinde, yıllık bazda %13,2 artışla 510,7 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK marjı da piyasa beklentisinin 0,8 puan, bizim beklentimizin ise 0,1 puan altında %7,9 seviyesinde gerçekleşti. IFRS 16 dahil brüt kar yıllık bazda %27 artışla 1,72 mlr TL’ye yükselirken, 1Ç20’de brüt kar marjı yıllık bazda 0,8 puan daralarak %26,8 seviyesinde gerçekleşti, Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı da yıllık 0,7 puan düşüşle %22 seviyesine geriledi.

 Net borç yıllık bazda %17 geriledi. Şirketin 2020 ilk çeyrek itibariyle net borcu kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin borçluluğa yansıtılmasının da etkisiyle, 1Ç19’daki 5,99 mlr TL seviyesinden 1Ç20’de 4,97 mlr TL’ye geriledi. Bu etki hariç baktığımızda da, 1Ç19’daki 3,13 mlr TL seviyesinden 1Ç20’de 1,87 mlr TL’ye gerilediğini söyleyebiliriz. IFRS 16 etkisi dahil 1Ç19 itibariyle 515 mn euro seviyesinde bulunan borç, 1Ç20’de 336 mn euro seviyesine gerilerken, söz konusu dönemde TL borcu ise 4,37 mlr TL seviyesinden 5,09 mlr TL’ye yükseldi. Ayrıca, Nisan 2020’de 73 mn euro erken anapara ödemesi yapıldı.