Migros 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (07.08.2019)

2Ç19 Değerlendirme – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı : 16,69 TL
Hedef Fiyat : 32,80 TL
Getiri Potansiyeli %96

Beklentimiz ile aynı net zarar. Migros yılın ikinci çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 163 mn TL’lik net zarar beklentisinin altında, bizim beklentimiz olan 150 mn TL’lik net zarar beklentisi ile aynı 150,5 mn TL net zarar açıkladı (2Ç18’de: 292,6 mn TL net zarar). Piyasa beklentisinden güçlü gelen operasyonel performansa karşın, esas faaliyetlerden kaynaklı kaydedilen 140,4 mn TL’lik vadeli alım faiz gideri ve 382,6 mn TL’lik net finansman gideri açıklanan zararda etkili oldu. 2Ç18’de 348,6 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, 2Ç19’da 382,6 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Hem güçlü gelen operasyonel karlılığın hem de şirketin 2019 hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinden dolayı açıklanan finansal sonuçların hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Migros için 32,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ yönündeki tavsiyemizi sürdüyoruz.

2019 beklentilerinde yukarı yönlü revizyon. Şirket, finansalların ardından 2019 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Daha önce açıkladığı %20 satış büyüme beklentisini %23-25 bandına, IFRS 16 etkisi arındırılmış VAFÖK marjı beklentisini %6’dan %6 -%6,5 bandına yukarı yönlü revize ederken, yıl sonu için 100 yeni mağaza açılış hedefi ve 300 mn TL’lik yatırım harcaması hedefini koruyor.

Güçlü ciro büyümesi ve pazar payı kazanımı. Migros, yazlık bölgelerdeki mağazaların güçlü performansıyla artan satış momentumunun etkisiyle güçlü ciro performansı kaydetti. 2Ç19’da konsolide net satış gelirleri bizim beklentimiz ile aynı, ortalama piyasa beklentisinin %2,8 üzerinde yıllık bazda %28,4 artarak 5.808 mn TL’ye yükselirken, bu güçlü artışta yurt içi satışlardaki güçlü performans etkili oldu. Migros’un toplam FMCG pazarında 1Y18’de %6,8 olan pazar payı 1Y19’da %7,9’a yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da söz konusu dönemde %16,0’dan %17,1’e yükseldi.

Raporun tamamı için tıklayın.