Migros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.11.2017)

Migros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %23

 Migros 3Ç17 sonuçlarında güçlü operasyonel performansın etkisiyle beklentilerden olumlu 70mn TL net zarar açıkladı.
 Şirket 3Ç17’da beklentilerin üstünde %39 satış büyümesi kaydederken, FVAÖK marjı beklentilerin oldukça üstünde %6.8 seviyesinde gerçekleştirmiştir.
 Migros için hedef fiyatımız 32.00TL; Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Güçlü büyüme ve karlılıktaki hızlı iyileşmeyle finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

%20.1 organik büyüme; %39 konsolide satış büyümesi

 Migros 3Ç17’da 52 yeni mağaza açılışı ile 1,701 mağaza sayısına ulaşmıştır. Tesco Kipa’nın 161 mağazası dahil edildiğinde toplam mağaza sayısı 1,863’tür.
 Migros’un 3Ç17’de 4,285mn TL olan konsolide satışları, yıllık bazda %39 artmıştır. 1 aylık Tesco Kipa operasyonlarının etkisi dışarda bırakıldığında ise büyüme %20.1 seviyesindedir.

Beklentilerin üzerinde 6.8% seviyesinde FVAÖK marjı

 Migros’un brüt kar marjı 3Ç17’de yıllık bazda 0.4 puan artarak %27.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak da FVAÖK marjı Kipa operasyonlarıyla yaratılan sinerjilerin etkisiyle çeyreksel bazda 2.7 puan artarak %6.8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2017 büyüme ve kar tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

 Migros yıl sonu büyüme tahminini %35 üzerinden yaklaşık %38 seviyesine, FVAÖK marj tahminini ise %5.0-5.5 seviyesinden yaklaşık %5.5 seviyesine revize etmiştir. Yeni mağaza açılış hedefini 180 mağaza olarak korumuştur.
 Şirket’in 3Ç17 sonunda net borç pozisyonu 2,232mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç17’da yüksek Euro borç yükü nedeniyle, kurdaki hareketin etkisiyle 193mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Şirket’in 3Ç17 sonunda net borç/FVAÖK oranı 2.8x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.