MGROS – Güçlü Faaliyet Karlılığı ile Dikkat Çekiyor / Alan Yatırım – (26.12.2019)

ÖZET BİLGİLER

Şirket 1954 yılında İsviçre kökenli Migros ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Kurumları arasında ortak girişim şeklinde kurulmuştur. Günümüze kadar 5 farklı hissedarlık yapısı bulunan şirket, 1975-1990 yılları arasında Migros’un %51 oranında Koç Holding ve Kamu ortaklığı bünyesinde bulunması ile faaliyetlerine devam etmiştir. Kamu’da bulunan %49’luk ortaklık 1991 senesinde halka açılmıştır ve günümüz Borsa İstanbul bünyesinde işlem görmeye devam etmektedir. 2008 döneminde şirketin %80’lik hissesi BC Partners tarafından satın alınmış olsa da en güncel hali ile 2015’ten beri %49 Anadolu Grubu, %12 BC Partners ortak yönetimi ve %36’si halka açık olarak işlem görmektedir. Migros 81 ilin 81’inde faaliyetlerini sürdürmekte olup, yurtdışı faaliyetlerini Kuzey Makedonya ve Kazakistan’da sürdürmektedir. Yurtiçi hane halkının %80’ine ulaşabilen şirketin, 2165 adet çeşitli alt markalar altında mağazası bulunmaktadır.

DÜNYA’DA PERAKENDE SEKTÖRÜ

2018 perakendecilik verileri ile dünya genelinde perakende sektörüne yönelik %5’e yakın yıllık büyüme trendinin yukarı yönlü revize olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılı raporlarında ticaret savaşı gibi global büyümeyi yavaşlatıcı faktörlerin gecikmesi ile mevcut büyümenin 5.7% seviyelerine güncellendiği, buna karşın dünya genelinde perakende sektörünü yönlendiren iki önemli faktör olan teknoloji ve internet ile müşteri talep/davranışlarındaki büyük değişiklikler halen perakendecilik sektöründeki en önemli faktörler olarak görülmeye devam ettiği raporlarca belirtilmiştir. Online alışveriş trendinden sonra gelen mobil alışveriş, geleneksel mağzacılığının cirolarını etkilemektedir. Ancak Migros dahil kurumsal perakendeciler online alışveriş hizmetlerini ve buna bağlı müşteri talep/davranışlarını aktif bir şekilde değiştirecek gelişmeleri yakından takip etmektedirler.

PERAKENDECİ OLARAK MİGROS

Genel Bakış
Migros, Eylül 2019 itibari ile yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 2165 adet mağazası bulunmaktadır. Bunlardan 2044’ü Migros, 56’sı Macrocenter, 21’i Migros Toptan, 44’ü yurtdışında faaliyet gösteren Ramstore’den oluşmaktadır. Ayrıca günümüzü mobil dünyasında 3,5 milyon üyeye sahip ve %70 mobil sipariş oranına sahip Migros Sanalmarketin faaliyetlerini ayrıca sürdümektedirler. Yurtdışında Ramstore adı altında faaliyet gösteren mağazalar Kuzey Makedonya ve Kazakistan’da bulunmaktadır.

E-Perakendecilik
Şirket teknolojik olarakta günümüz global oyuncularının uyguladığı teknolojileri kendilerine adapte etmekte gecikmemektedir. Hatta bazılarında yurt içi pazarının ilk öncülerinden olmaya devam etmektedir. E-ticaret segmentinde ilk gıda perakende e-ticaret sitesini 1997 yılında Migros faaliyete sokmuştur. Ayrıca 2019 yılı içinde Migros Hemen adı altında uygulamayı faaliyete geçirmiş olup, amaçları ise 1800 ürün çeşidinde 30 dakika içinde teslim etmektir. Mevcut günümüz 2019 pazarını incelediğimiz zaman Getir veya Glovo gibi ürün bazlı hızlı teslimat şirketlerine bakıldığında ihtiyaçlara cevap vermek üzere şirketin kendi ağını Migros Hemen altında kurmak istemesi daha yeni kurulan e-alışveriş pazarında pay almaya yönelik olumlu bir hamle olarak düşünülebilir. Aracın aracısından almaktan ise ev ihtiyacında direk kaynak perakendeciden almak tüketici güveni ve davranışı tarafından daha olumlu karşılanma faktörü daha fazladır. Ayrıca şirket 2019 yılı itibari ile 256 mağazasında 860 self servis kasası bulundurmaktadır. Mevcut proje şirket bünyesinde 2009 yılında başlamış olup, teknolojik adaptasyon açısından şirkete geri dönüşünün olumlu olduğunu ve olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Türkiye Ekonomisi ve İndirim Perakendeciliğinin Yükselişi
2018 dalgalı bir seyir geçiren Türkiye ekonomisi, enflasyondaki yükseliş hızı ve kurdaki dalgalanmalar ile zor bir sene atlatıp 2019 senesini 2018’e göre daha olumlu bir şekilde biritmektedir. Ekim 2018 tarihli BIM raporumuzda Türkiye ekonomik durumunun zorlu bir dönemden geçtiği ve bu sebeple indirim perakendeciliğinin önemini vurgulamıştık. Migros böyle bir segmentin içinde bulunmasa da mevcut pazar payını arttırmak amacı ile rekabetçi politikalar izlemektedir. Şirket, Migros adı altında “Labelling” stratejisi olarak çok çeşitli ürünlerde rekabet etmektedir. Şirketin bu politikası ile uzun vade de müşteri devri ve satışları açısından olumlu finansal sonuçlar yaratabileceğini düşünmekteyiz.

SONUÇ

Migros için yaptığımız değerlemede indirgenmiş nakit akımları ve benzer rakip şirketler yöntemlerini kullandık. Yaptığımız değerlemede Migros için