Mavi Giyim Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (8.03.2023)

Mavi için hedef fiyatımızı, güçlü performans ve büyüme hedefleri doğrultusunda pay başına 137,30 TL olarak revize ediyoruz.

Tavsiye: AL
Hedef fiyat: TL 137,3
Getiri potansiyeli: %28

12 aylık hedef fiyatımız %28 getiri potansiyeline işaret ederken, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri; i) genişleyen hedef kitlesi beraberinde giyim perakende sektöründe devam etmesi beklenen güçlü talep artışı, ii) yeni müşteri kazanımlarının pandemi öncesi yüksek seviyelere tekrar ulaşması, iii) online satışlarda güçlü büyüme ve iv) etkin stok yönetimi olarak öne çıkıyor. 2023T dönemi tahminlerimizde MAVI, 4,3x FD/FAVÖK ve 7,7x F/K çarpanından işlem görmektedir.

Genişleyen hedef kitle ve güçlü talep… Son yıllarda TL’de yaşanan değer kaybı ve kur artışlarıyla birlikte ithal markalardan yerli markalara göç eden müşteri talebi sonucunda, MAVI’nin orta-üst sınıftan orta-alt sınıfa kadar uzanan hedef kitlesinin etkin bir şekilde genişlediğini gözlemliyoruz. Ek olarak 2Y22 dönemi dikkate alındığında, perakende sektöründe ortaya çıkan güçlü talep artışının, 2023 yılında da maaş zamlarının katkısıyla (memur, emekli, özel sektör…) devam edeceğini öngörüyoruz. 3Ç22’de toplam mağaza trafiğinin bir önceki yıl aynı döneme göre %19 daha fazla olması, enflasyon tarafındaki hızlı artışa rağmen alışveriş iştahının kaybolmadığını işaret ediyor. 3Ç22 de global bazda %136 satış büyümesi kaydeden ve Türkiye’de perakende gelirlerinde %146, online satışlarda ise %71 büyüme kaydeden MAVI’nin bu güçlü satış performansının arkasındaki temel dinamik olarak ise etkin pazar payı kazanımı olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin sahip olduğu nüfus dinamikleri, MAVI için bir katalizör olmaya devam ediyor. MAVI’nin sahip olduğu bu uzantının, 2021 yılında %73 seviyesinden 3Ç22’de %140’lı seviyelere yükselen ‘aynı mağaza satış performansına’ (LFL) da katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Yeni müşteri kazanımı… MAVI, pandemi öncesi ulaştığı her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefini sürdürürken, bir yandan da pandemi sonrası oluşan açığı kapamaya yönelik çalışmalarından olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Toplam giyimde pazar payı kazanımlarıyla 2022 yılında 767 bin yeni müşteri kazanarak hedefleri doğrultusunda olumlu sonuçlar alan MAVI’nin bu etkin performansını, markanın genç nüfus üzerindeki olumlu algısı ve sektördeki güçlü konumu sayesinde koruyacağına inanıyoruz. Ek olarak, jeopolitik gelişmeler neticesinde ülkemizde ikamet eden ve nüfusun bir bölümünü oluşturan göçmenler de iç talebe katkı sağlamaktadır. MAVI için bu durumun ekstra %10’luk bir satış hacmi yarattığını hesaplıyoruz.

Kaynak: Tacirler Yatırım