Mavi Giyim 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (11.12.2019)

Artan Nakit Akımı Karlılığı Destekleyebilir

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 49,80
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 69,70
Potansiyel Getiri 40%

Şirketin nakit akımı trendi güçlenerek devam etmekte. Yılın en güçlü dönemi olan 3Ç19’da 808 milyon TL gelir, 152 milyon TL FAVÖK ve 69 milyon TL net kar açıklayan Mavi, 3Ç18’e göre sırasıyla bu kalemlerde %13, %2 ve %60 oranında büyümüştür. Bu dönemde satış gelirlerindeki artış beklenenden biraz daha yavaş gerçekleşmiştir. Güçlü baz etkisi ve yurtdışı toptan satış kanalında gerçekleşen %9 oranındaki gerileme buna sebep olarak gösterilebilir. Buna karşılık, yılbaşından bu yana eksi seviyelerde olan işlem miktarı değerlerinin artması, hem %20,1 oranında artan aynı mağaza satışlarını hem de Türkiye operasyonlarındaki istikrarlı büyümeyi destekler niteliktedir. Ek olarak şirket, işletme sermayesi ve envanter yönetiminde sergilemiş olduğu güçlü performans ile net borcunu önemli oranda azaltmıştır (3Ç19: 48 milyon TL / 3Ç18: 93 milyon TL). 3Ç19’da öne çıkan diğer bir etken ise şirketin FAVÖK marjının 200bp gerilemesi olmuştur. Bunlara rağmen Mavi 3Ç19’da azalan finansal giderlerin katkısı ile net karını yıllık %60 oranında artırmıştır.

Geleceğe yönelik beklentilerdeki değişiklikler ve finansal görünüm. Şirket Yönetimi yıl sonu beklentilerini revize ederek %21 satış geliri artışı (önceki: %25) ve %14 FAVÖK marjı (önceki: %14.5) öngörüldüğünü açıklamıştır. Öte yandan, aynı mağaza satışlarının 200bp iyileşerek %20 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni mağaza açılış hedefinde bir değişiklik olmazken (Mavi: 15, Gedik: 10), Net Borç/FAVÖK rasyosunun hedeflenen %1 oranına göre daha da iyileşme göstererek %0.1 olması beklenmektedir. Yeni beklentileri modelimize dahil ettiğimizde 2019 tahminlerimiz az miktarda değişirken, 2020 net kar beklentilerimizi, güçlü nakit akışından kaynaklanan azalan finansman giderleri nedeniyle %27 yükseltiyor ve 188 milyon TL olarak belirliyoruz. Bu artışın konsensüsün %20 üzerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Yıllık bazda 1 günden fazla azalan nakit dönüş süresi, nakit birikimini sağlamış olup, yönetim bu trendin devam etmesini beklemektedir. Dolayısıyla, şirketin kaldıraç oranındaki düşüş ve azalan faiz oranları, net finansal giderleri de azaltarak net kar görünümünü iyileştirmektedir.

Hisse başına 69.7TL olan hedef fiyatımızı koruyarak güçlü özvarlık karlılığının devam edeceğini öngörmekteyiz. Hisse son 12 ayda piyasanın %20 üzerinde performans göstermiştir. Bu performansın devam ederek hedef değerimize ulaşacağını öngörmekteyiz. Hisse gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerine göre FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarında sırasıyla %40 ve %20 iskontolu işlem görmektedir. Ek olarak, tahminlerimizin gerçekleşmesi durumunda şirketin global benzerleri ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat özvarlık karlılığı sağlamasını öngörmekteyiz (2020T: 38.9%). Hisse mutlak 2020T FD/FAVÖK çarpanında 5,3 gibi oldukça düşük seviyelerde işlem görmektedir. 2020 yılında ekonomik dengelenme beklentilerimiz ile beraber hissenin orta ve uzun vade yatırım açısından ideal bir konumda olduğunu düşünmekteyiz.