Mavi Giyim 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (01.08.2019)

Güncelleme ve görünüm

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 41,50
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 69,70
Potansiyel Getiri 68%

Brüt satışlar: Mavi’nin 1Ç19’da brüt satışları yönetimin belirlediği %25’lik büyüme hedefinin altında kalarak yıllık %21 artışla 648 milyon TL (aynı mağaza satış: %15 artış) olarak gerçekleşmiştir. Ekonomideki yavaşlamanın yaratmış olduğu etkilerden dolayı durgun geçirilen 1Ç19’un ardından, aylık yüksek dalgalanmalara rağmen, mart ayının ikinci yarısından itibaren satış ivmesinde başlayan iyileşme süreci devam etmektedir. Tüm bunların doğrultusunda, şirketin 2019 yılı için hedeflenen %25 satış ve %18 aynı mağaza satış büyümesi hedefini yakalayacağını düşünüyoruz.

FAVÖK ve marjlar:1Ç19’da FAVÖK marjı yıllık %14’lük beklentinin 206bp altında kalarak %11,4 (UFRS hariç).oranında gerçekleşmiştir. Marjdaki daralmanın sebebi, ekonomik koşullardan dolayı artan tedarikçi fiyatlamalarının Mavi’nin yıllık 1 milyon yeni müşteri kazanım hedefi doğrultusunda uyguladığı ihtiyatlı fiyatlama stratejisinden dolayı satış fiyatlarına yansımaması olarak gösterilebilir. Bu sebeple marjların, ekonomik koşullar iyileşene kadar kısa dönemde problemli olabileceğini düşünmekteyiz. Düşen marjlara rağmen, şirket 1Ç19’da FAVÖK’ünü %2,7 arttırmış ve nakit yaratmaya devam ettirmiştir (Net İşletme Sermayesi Marjı: %6).

Mağaza genişlemeleri, dijital dönüşüm süreci ve uluslararası operasyonlar: Mavi marka bililirliğinin yarattığı güçlü pozisyonundan dolayı sahip olduğu pazarlık payı gücü doğrultusunda kira giderlerini kontrol altında tutmayı başarabilmiştir. Ancak ekonomik gelişmelerden dolayı yavaşlayan AVM açılışları, şirketin mağaza açma hedefinin yıllık 25 mağazadan 15’e düşürmesine sebep olmuştur. Buna karşılık yatırım harcamaları beklentisi satışların %4’ü olarak sabit kalmıştır. Belirlenen yeni hedefler ile, yönetim yatırım harcamaları olarak metrekare genişlemesi, uluslararası faaliyetler ve dijital dağıtım kanallarına odaklanmaktadır. Yurtdışı faaliyetlerinde, pazar payı arttırma stratejileri Rusya ve Avrupa ülkeleri bazında devam etmektedir. Şirketin uluslararası ve dijital kanallardan elde ettiği gelirler sırasıyla %20 ve %8 oranında gerçekleşmektedir.

İkinci çeyreğe bakış: Durgun geçen ilk çeyrekten sonra Mavi’nin yıllık %25,6 büyüyerek 644 milyon TL gelir ve yıllık %9,5 artışla 92 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmesini beklemekteyiz. 1Ç19 ile karşılaştırıldığında, 2Ç19’da gelirlerin artmasını ancak FAVÖK marjının sabit kalmasını öngörmekteyiz. 2018 verileri göz önüne alınarak oluşturduğumuz beklentilerimiz doğrultusunda, en canlı sezon olan 3Ç19 (okula dönüş sezonu) Mavi için 2019 yılının dönüm noktası olacaktır (2018 yıllık FAVÖK’ünün %44’ü üçüncü çeyrekte elde edilmiştir).

Sonuç ve değerleme – Hedef fiyat artışı: Hali hazırda ihtiyatlı varsayımlarımız doğrultusunda tahminlerimizi değiştirmiyoruz. Hisse, gelişmekte olan ülke benzerlerine kıyasla %50 iskontolu işlem görmekte, daha hızlı büyüme oranı ile özvarlık verimliliği sağlamakta ve oldukça cazip seviyelerden işlem görmektedir. Şirket Yönetimi’nin odaklanmış olduğu nakit akımı yaratma hedefi, şirketin sağlam bilançosu ve uluslararası operasyon potansiyeli doğrultusunda, hisse senedinin ekonomi ile doğru orantılı olarak pozitif yönde gelişeceğini öngörmekteyiz. Risksiz faiz oranı varsayımımızdaki düşüşten dolayı hedef fiyatımızı hisse başına 59,50 TL’den 69,70 TL’ye yükseltiyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.