Makro Görünüm – 2020 Ekim / Şeker Yatırım

Yeni Ekonomik Program (2021 – 2023)

Yeni Dengelenme | Yeni Normal | Yeni Ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK, 2021 – 2023 yıllarını kapsayan “Yeni Ekonomik Programı” açıklamıştır. Açıklanan raporda; Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden sonra ekonomik faaliyette yılın üçüncü çeyreğinden itibaren V-tipi bir toparlanma başlandığı belirtilmiştir.

Açıklanan raporda; salgın kaynaklı risk algısındaki bozulma gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına, yurt içi finansal piyasalarda dalgalanmaya, döviz kurlarında baskıya ve enflasyonda artışa neden olmuş; küresel talepteki daralma ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle mal ve hizmet ihracatının gerilemesi ve altın ithalatının güçlü seyri nedeniyle cari işlemler dengesinde bu dönemde beklenenin üzerinde bir açık görüldüğü belirtilmiştir. Normalleşme adımları ve Ağustos ayı itibarıyla başlatılan kademeli çıkış stratejisi çerçevesinde 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı raporda belirtilmiştir.

Yeni Ekonomik Program’da;

 GSYİH Büyümesi: Raporda; 2Ç itibariyle ertelenmiş tüketim & yatırımlardaki toparlanma, net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermeye başlayacağı beklentisi ve üçüncü çeyreğe ilişkin öncü verilerin olumlu seyretmesi ile V-tipi toparlanma gözlemlenebileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak; 2020 yılı GSYİH büyümesinin %0,3 (Önceki: %5,0), 2021 yılı GSYİH büyümesinin ise %5,8’e ulaşması raporda öngörülmüştür (2022 ve 2023 için %5,0 GSYİH büyüme hedefi).

 Enflasyon: Covid-19 salgının olumsuz etkileri ile birim maliyet artışları, kurlardaki yükseliş ve artan gıda fiyatlarının enflasyon rakamını negatif etkilediği raporda belirtilmiştir. 2020 yılsonu TÜFE enflasyonu tahmini raporda %8,5’ten %10,5’e revize edilmiştir. TÜFE enflasyonu tahmini 2021 yılsonunda %8,0, 2022 yılsonunda %6,0 ve 2023 yılsonunda ise %4,9 olarak öngörülmüştür.

 Ödemeler Dengesi: Salgının olumsuz seyri nedeniyle turizm ve ilgili hizmetler sektörleri gelirlerinde zayıflayan gidişatın cari işlemler dengesine negatif yansıdığı belirtilmiştir. Cari açığın 2020 yılsonunda 24,4 milyar $’a yükselmesi, cari denge/GSYİH oranının ise -%3,5 olması öngörülmüştür.

 İşsizlik: İşsizlik oranının 2020 yılında %13,8 (Önceki: %11,8), 2021 yılında ise %12,9 (Önceki: %10,6) olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür.

 Bütçe Dengesi: Covid-19 salgınının etkisinin azaltılması amacı ile teşvik ve desteklerin artırılmasının bütçe dengesine olumsuz yansıdığı ve 2020 Ocak-Ağustos ayları arasında bütçenin yaklaşık olarak 111 milyar TL açık verildiği belirtilmiştir. Bütçe dengesinin ise 2020 yılsonunda -239,2 milyar TL olacak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım Ekonomi Raporları