Makro Görünüm – 2019 Şubat / Şeker Yatırım

Makro Görünüm – Şubat

Makro Görünümü
Aşağıda 2019 yılına ilişkin ılımlı makro senaryomuzun genel hatlarını, çok detaylarına girmeden, özetlemek istiyoruz. Buna göre, makro tahmin setimizin altındaki temel varsayımları şöyle sıralayabiliriz:

Global gelişmeler:
 ABD-Çin arasında süregelen anlaşmazlıkların, ticaret konusundan çok öte olduğunu (fikri mülkiyet hakları, teknoloji hırsızlığı, Çin piyasalarına erişim, hegamonik güç olma mücadelesi, vb.), bu nedenle piyasaları uzunca bir süre meşgul etmesini bekliyoruz. Ancak buna karşın, ticaret savaşlarının her iki ülke ekonomisine verdiği zarar göz önüne alınarak 2019 yılı içinde geçici de olsa bir barış yapılmasını bekliyoruz.

 2019’un küresel ekonomide yavaşlama yılı olacağı yönündeki genel piyasa görüşünü baz almakla birlikte, ABD’de resesyon olmayacağını ve Çin’de de büymedeki yavaşlamann beklentilerin çok ötesine geçmeyeceğini (örneğin %6’nın altı seviyelere düşmeyeceğini) varsayıyoruz.

 FED’in yılın ilk yarısında beklemeye geçerek piyasaları kısa vadede rahatlatsa da, yılın ikinci yarısında iki faiz arttırımını hayata geçirmesini bekliyoruz. Öte yandan, ECB’nin planladığı faiz arttırım sürecini başlatmayı 2019 yılı içinde hayata geçiremeyebileceğini düşünüyoruz.

 Petrol fiyatlarında her iki yönde de volatilite olabileceğini düşünüyoruz, ancak çok yüksek oranlı bir değişiklik (örneğin 30$ ya da 100 $ seviyelerine gidiş gibi) olmayacağını varsayıyoruz.

Yurtiçi gelişmeler:
 ABD başta olmak üzere Batı ile ilişkilerin en azından mevcut durumunu koruyacağını ve önemli bir anlaşmazlık (rahip Brunson ya da vize krizi benzeri) yaşanmayacağını varsayıyoruz.

 Yerel seçimlerde AKP bir miktar oy kaybı yaşasa da, bunun erken seçim tartışmaları başlatacak boyutta olmayacağını varsayıyoruz.

 Sıkı para politikasının korunacağını, yani politika faizinin en azından ilk yarının sonlarına kadar mevcut seviyelerde tutulacağını (erken bir faiz indirimi yapılmayacağını) düşünüyoruz. Özellikle yerel seçimler öncesinde büyümeyi teşvik amaçlı mali genişlemenin ve kamu bankları üzereinden desteklerin devam edeceğini, ancak mali disiplin algısını bozacak ölçüde aşırıya kaçmayacağını varsayıyoruz.

 TL’de yıl içinde dönem dönem dalgalanmalar yaşansa da 2017 ya da 2018’deki gibi hızlı değer kayıpları yaşanmayacağını varsayıyoruz.

 Bankalardaki kötü kredi/kredi yapılandırmaları konusunun nir güven krizi yaratmadan idare edileceğini varsayıyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.