Makro Görünüm – 2019 Mayıs / Şeker Yatırım

Yeni Ekonomi Yol Haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomi yol haritası ve reform planında, hükümetin önceliği finansal sektörün sermayelendirilmesi ve aktif kalitesinin arttırılmasına ayırmasını pozitif değerlendiriyoruz, ancak bu konuda detayları görmeye de ihtiyaç var. Borçlu reel sektör şirketlerine destek mekanizması ile ilgili detaylar olmasa da, hükümetin oyun planı bankalardan kredi akışının devamlılığını sağlayarak (yeniden yapılandırmalar yoluyla) şirketlerin borç yükünün hafifletilmesi olduğu anlaşılıyor.

Ancak, programda tasarrufların arttırılması, vergi tabanının genişletilmesi, kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesi, enflasyonla mücadele kapsamında tarımsal üretimin arttırılması ve mali disiplinin korunması gibi temel hedefler öne çıkarılsa da, atılacak yapısal reform adımlarına ilişkin detaylara değinilmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedinin (DİBS) kamu bankalarına verileceği açıklandı. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranlarının artırılarak kredi akışının sürekliliğini sağlamak amaçlanıyor.

Hazine’den daha sonra yapılan açıklamayla Ziraatbank, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank ve Türkiye Kalkınma Bankası için net 3,3 milyar Euro, kamu sermayeli katılım bankaları için de 400 milyon Euro tutarında 5 yıl vadeli, yıllık %4,61 faizli, kuponsuz Devlet iç borçlanma senedi verileceği duyuruldu.

Bunun dışında, özel bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla, temettü dağıtılmamasının devamının sağlanacağı ve gerekli olması durumunda özel bankaların sermaye artışına gidebileceğini belirtti.

Reform planında bankaların özellikle enerji ve gayrimenkul sektörlerinden kaynaklanan karşılıksız alacaklarının hafifletilmesine yönelik adımlar da yer alıyor. Buna göre, kamunun olmadığı bir yapıda, bazı sorunlu kredilerin bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredileceği, bunun için de Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu’nun kurulmasının gündeme alındığını ifade edildi.

Diğer bir önemli adım olarak, hükümet ülkedeki tasarrufların arttırılması hedefine dönük olarak, çok uzun süredir tartışılan kıdem tazminatı reformunu hayata geçirmeyi ve zorunlu BES’ten (otomatik katılım sistemi) çıkışlarının önlenmesini planlıyor. 2020 yılından itibaren de BES’te her yıl 100 milyar TL biriktirilmesini ve 5 yıl içinde yönetilen varlık büyüklüğünün GSYH’nin %10’una ulaşmasını hedefliyor.

2003’te hayta geçen BES’te halihazırdaki varlık büyüklüğünün 93 milyar TL (GSYH’nin %2,5’i) olduğu göz önüne alındığında, bunun çok iddialı bir hedef olduğunu söyleyebiliriz.

Bu iddialı hedefin tutturulabilmesi (ya da daha geniş perspektifte tasarrufların arttırılması), BES ya da kıdem tazminatından daha fazla, imalat sanayiinde daha katma değerli bir üretim yapısını sağlamaya dönük adımlarla mümkün olabilir. Programda, bu amaca yönelik olarak, öncelikli sektörleri belirlenmesi dışında, atılacakadımlara da yer verilmiyor. Stratejik sektörler de enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim olarak belirlenmiş.

Tarım sektörüne ilişkin olarak da, kurulacak “Sera A.Ş.” adıyla tarım kredi kooperatif ortaklığı aracılığıyla sebze-meyve üretiminde dengeleyici bir rol üstlenilmesi ve toplam sra üretiminin %25’inin karşılanması hedefleniyor. Hükümet et fiyatlarını dengelemk için de küçükbaş hayvancılığın destklenmesini planlıyor. Son olarak, Hal Yasasi’nda da yeni düzenlemelere gidilmesi planlanıyor.

Bütçe disiplinine ilişkin olarak da, hükümet 2019 için daha önce açıkladığı 76 milyar TL’lik tasarruf tedbirini öne çıkarıyor. Piyasalar önümüzdeki aylarda, seçimler öncesi uygulanan mali genişlemeden ne ölçüde geri adım atılacağını gözlemleyecek.

Sonuç olarak, hükümetin reel sektör şirketleri ve bankaların maruz kaldığı sorunların farkında olması bile olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak bununla beraber, borç probleminin hafifletilmesi ve ekonomideki yapısal dönüşümün nasıl sağlanacağına ilişkin daha fazla detay görmeye de ihtiyaç var. Ek olarak, daha önce de görüldüğü üzere, kusursuz bir ekonomi programı tasarlanmış olsa bile, bunun uygulamasına geçilebilmesi daha fazla önem taşıyor.

Raporun tamamı için tıklayın.
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN