Makro Görünüm – 2018 Kasım / Şeker Yatırım

Makro Görünüm – Kasım

2019 Beklentileri Şekillenirken: “Eğer İnşa Ederseniz, Onlar Gelirler”…

Yeni ekonomi programının ana başlıkları; dengelenme, disiplin ve dönüşüm

§ Yeni ekonomi programının (YEP’in) temel dayanağı olarak “ekonomide yeniden dengelenme” dönemine girildiği, yani büyümenin daha düşük gerçekleşeceği, ancak bunun enflasyon ve cari açıkta düşüşe yardımcı olacağı düşünülüyor.

§ “Bu sürece “mali disiplin” eşlik ediyor. Bu kapsamda, bütçe açığı/GSYH oranını %2,0’nin altında tutmak adına butçe harcamalarında kısıntılar taahhüt ediliyor.

§ Makro hikâyenin bir diğer vazgeçilmez karakteri de, ekonomide dönüşümün sağlanması oluşturuyor. Bundan da temel olarak, yerli ara malı kullanımının arttırılması ve daha katma değerli ürünlerin üretilmesi ve belirli sektörlere teşvik verilmesi hedefleri kastediliyor.

§ YEP’in makro öngörülerine ilişkin olarak şu başlıklar öne çıkıyor:

o Ekonomide yeniden dengelenme sürecinin bir yansıması olarak, GSYH büyümesinin 2018’de %3,8’e, 2019’da %2,3’e geriledikten sonra, 2020’de %3,5 ve güçlü büyüme döneminin yeniden başlamasının beklendiği 2021 yılında da %5,0’e yükselmesi bekleniyor.

o Yüksek enflasyon ortamının da bir süre daha devam edeceği kabul ediliyor. YEP’de 2018 ve 2019 sonu enflasyon tahminleri %21 ve %16 seviyelerinde bulunurken, tek haneli enflasyon hedefine 2020 sonunda %9,8 ile ucu ucuna ulaşılacağı öngörülüyordu. Ancak, TCMB son enflasyon raporunda 2018-2020 yıllarına ilişkin TÜFE enflasyon tahminlerini sırasıyla %23,5, %15,2 ve %9,3 olarak güncelledi. o Yeniden dengelenme sürecinde cari açık/GSYH oranının 2018 sonunda %4,7, 2019 sonunda %3,3’e gerilemesi ve sonrasında %3,0’ün altında istikrar kazanması bekleniyor.

o Ekonomide yeniden dengelenmeye mali disiplinin eşlik edeceği belirtilirken, bütçe açığı/GSYH’nin tahmin dönemi boyunca %2,0’nin altında kalması ve 2019’dan itibaren GSYH’nin yaklaşık %1’i kadar faiz dışı fazla verilmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için, 2019’da 76 milyar TL tutarında tasarruf (harcama kısıntısı, gelir arttırıcı tedbir) taahhüt ediliyor.

o Programın en dikkat çeken öngörüsü ise $/TL kurunun 2019 yılında ortalama 5,60, (2020 yılında ise ortalama 5,80) seviyelerinde istikrar kazanması olarak öne çıkıyor.