Logo Yazılım 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (26.10.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçlar – Nötr

AL
Hisse Fiyatı: 43,60 TL
Hedef Fiyat: 61,00 TL
Getiri Potansiyeli: %40

 Güçlü karlılık. 3Ç21’de Logo’nun net karı yıllık bazda %54,9 artışla 48,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, hem piyasa ortalama beklentisi hem de kurum beklentimize paralel gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 47 milyon TL, piyasa beklentisi: 46,7 milyon TL). Net kar marjı da yıllık bazda 2,60 puan artışla %28,72 seviyesine yükseldi. Öte yandan, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Logo Yazılım’ın net nakit pozisyonunun yıllık bazda artış göstermesinin etkisiyle geçen yılın aynı döneminde 0,97 milyon TL tutarında olan net faiz geliri, 3Ç21’de 5,42 milyon TL seviyesine yükseldi. Kur farkı cephesinde ise, geçen yılın aynı döneminde 8,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşen kur farkı geliri 3Ç21’de 1,60 milyon TL seviyesine geriledi. Diğer yandan, geçen yılın aynı döneminde 1,57 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydeden şirket, 3Ç21’de 4,64 milyon TL ertelenmiş vergi gideri yazdı. Beklentilerle uyumlu gerçekleşen üçüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

 Beklentilere paralel satış gelirleri. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %41 artışla 169 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 167,4 milyon TL, piyasa beklentisi:166,8 milyon TL). Özellikle Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışları cirodaki yükselişte etkili oldu. Türkiye gelirleri bu dönemde yıllık bazda %47 artışla 113 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu dönemde konsolide satış gelirleri içerisinde Türkiye operasyonlarından elde edilen gelirin payı yıllık bazda 3 puan artışla %67 seviyesine yükseldi. Totalsoft tarafında ise bu dönemde salgın kaynaklı zorlu piyasa koşulları sebebiyle kurumsal müşteri segmentinde yeni proje kazanımlarının uluslararası pazarda yavaş seyretmesinin yansımaları görüldü. Ancak mevcut müşterilerden proje ilaveleri ve bakım gelirlerinin güçlü seyretmesinin desteğiyle, satış gelirleri euro bazında yıllık olarak %7’lik ılımlı artışla 5,48 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. TL bazında ise kur etkisinin de desteğiyle yıllık olarak %29,6 artışla 56 milyon TL seviyesine yükseldi. Romanya operasyonlarından elde edilen gelirin konsolide gelirler içerisindeki payı da yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan düşüşle %33 seviyesine geriledi.

 Beklentileri karşılayan FAVÖK görünümü. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, Logo Türkiye’nin güçlü operasyonel performansına ek olarak Totalsoft’un karlılık üzerindeki artan katkısının desteğiyle yıllık bazda %60 artışla 67,47 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, piyasa beklentisi ve kurum beklentimizle uyumlu gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 66,90 milyon TL, piyasa beklentisi: 66,3 milyon TL). Bu bağlamda, FAVÖK marjı yıllık bazda 4,85 puan artışla %39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Halk Yatırım