Logo Yazılım 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (26.10.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 43,60
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 44,93
Potansiyel Getiri %3

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %40,9 artışla 169 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %43,5 artışla 486.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %60,4 artışla 67.5 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %62,1 artışla 202.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 517 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 485 baz puan artışla %39,9 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 477 baz puan artışla %41,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,42 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %54,9 artışla 48.5 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %103,0 artışla 168.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,1 düşüşle 145 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 169 mn TL satış geliri (kons: 167 mn TL-Gedik: 168 mn TL), 67 mn TL FAVÖK (kons: 66 mn TL-Gedik: 66 mn TL) ve 49 mn TL net kar (kons: 47 mn TL-Gedik: 48 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net karı beklentilere paralel açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda % 40,9 artış, çeyreklik bazda %4,9 azalış kaydederek 169 milyon TL olmuştur. Türkiye ve Romanya operasyonları sırasıyla %67 ve %33 katkı sağlamıştır. Türkiye gelirleri yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışlarıyla %47 artış kaydetmiştir. eLogo (e-devlet çözümleri) müşteri sayılarındaki yükseliş devam etmiştir. 2020 yılının sonunda 56 bin olan eLogo müşteri sayısı, 2021 yılının ilk dokuz ayında 80 bine çıkmıştır. Sonuç olarak, 9A21’de dönemsel gelirlerin toplam satışlar içindeki payı artarak faturalanan gelirlerin %63’üne ulaşmıştır. Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satış gelirleri yıllık %30 artışla 56 milyon TL (3Ç20: 43 mn TL; 2Ç21: 57 mn TL) olmuştur. 2Ç21’de 80 milyon TL FAVÖK açıklayan şirket son çeyrekte 67 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı ise çeyreklik bazda araştırma ve geliştirme giderlerindeki artışa bağlı olarak 517bp daralarak %39,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 3Ç20’de 8 milyon TL olan Total Soft FAVÖK rakamı 14 milyon TL’ye (2Ç21: 13 mn TL) ulaşmıştır. Şirket 3Ç21’de 7,1 milyon TL net finansal gelir elde etmiş, net kar pozitif etkilenerek 49 milyon TL olmuştur. Net nakdi ise çeyreklik bazda azalış kaydetmiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 15,6x FD/FAVÖK ve 23,4x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım