Logo Yazılım 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (12.08.2021)

2Ç21: Faaliyet karlılığı tahminleri aştı

Öneri: AL (önceki AL)
Kapanış Fiyatı (TL) 36.40
Hedef Fiyat – 12ay (TL/pay) 51.50

2Ç21 Sonuçları

Logo 2Ç21’de 65 milyon TL net kar açıkladı Bu rakam yıllık bazda %111 artış sergiledi ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’yi aştı. Bizim tahminimize ise paralel gerçekleşti. Şirketin özellikle VAFÖK performansı beklentileri aşarken faaliyet dışı kalemlerdeki performans bizim tahminlerimiin altında kaldı.

Konsolide satış rakamı 2Ç21’de yıllık bazda %52 büyüyerek 178 milyon TL oldu. Bu rakam bizim beklentimiz olan 172 milyon TL’ye yakınken piyasa beklentisinin ise %7 üzeerinde kaldı. 1Y21 itibariyle 317 milyon TL’ye ulaşan satışlar ise yıllık bazda %45 yükseldi. Türkiye satışları 2Ç21’de yıllık bazda %56 yükselirken 121 milyon TL’ye yükseldi. Bu güçlü performansın arkasında özellikle e-fatura/e-devlet gelirlerindeki güçlü artış, yeni müşteri kazanımları ve mevcut müşterilerden kazanılan gelirlerdeki güçlü trend etkili oldu. Romanya satış gelirleri de özellikle bakım gelirleri ve TL’deki değer kaybı ile birlikte %45 büyüyerek 57 milyon TL oldu. Romanya pazarı ise bazı şirketlerin yazılım projelerini ertelemeye devam etmesi nedeniyle görece kırılgan kalmaya devam etti. Tekrarlayan gelirlerin payı 1Y21 itibariyle toplam faturalanan gelirler içinde %64 paya sahip oldu. Bu yıllık bazda yaklaşık 5 puanlık bir artışa işaret ederken şirketin gelirlerindeki öngörülebilirliği arttıran bir unsur olmaya devam etti.

VAFÖK 2Ç21’de 80 milyon TL olurken yıllık bazda %72 arttı ve hem bizim 73 milyon TL olan tahminimizi hem de piyasanın 71 milyon TL olan beklentisini aştı. Böylece konsolide VAFÖK marjı yıllık bazda 5,3 puan gelişim kaydederek %45,1 oldu ve tahminlerden yaklaşık 2,5 puan daha iyi gerçekleşti. Hem Türkiye hem Romanya VAFÖK rakamları yıllık bazda sırasıyla %71 ve %79 büyüdü ve Türkiye VAFÖK marjı %51’den %56’ya Romanya VAFÖK marjı ise %7’den %22’ye yükseldi.

2Ç21’de yaratılan VAFÖK rakamına karşılık yaklaşık dağıtılan yaklaşık 30 milyon TL temettü ve net işletme sermayesinde çeyreksel bazda bir miktar yaşanan artış ile net nakit (uzun vadeli özel sektör bonolarını da içeren) 1Ç21 sonundaki 148 milyon TL seviyesinden 2Ç21 itibariyle 162 milyon TL’ye yükseldi.

2Ç21’de beklentileri aşan faaliyet karlılığının hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Logo hissesi için 51.5 TL hedef fiyatla AL önerimizi koruyoruz ve hisseyi Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Şirketin uzun vadede %30’un üzerinde seyretmesini beklediğimiz özsermaye karlılığı düşünüldüğünde 2022 tahminlerimiz üzerinden mevcut hisse seviyesinin işaret ettiği 9,1 FD/VAFÖK ve 12,9 F/K çarpanlarının son derece cazip olduğu görüşündeyiz.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım