Logo Yazılım 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (4.08.2021)

Türkiye’deki düşük ERP penetrasyonu karlılığı güçlendirecek

AL
Hisse Fiyatı: 36,50 TL
Hedef Fiyat: 55,60 TL
Getiri Potansiyeli: %52

– Türkiye’nin Avrupa ortalamasının altındaki ERP penetrasyonu Logo Yazılım’ın yurt içindeki büyüme temasını oluşturuyor. Türkiye’de büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin ERP penetrasyonları, Avrupa seviyelerinin yaklaşık 30 puan altında bulunuyor. Yani, mevcut durum paralelinde Türkiye’de ERP yazılımlarının büyüme için alanları olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle mikro ölçekli şirketler bu alanda en yüksek büyüme potansiyeline sahip segment olarak öne çıkıyor. Küresel büyüme teması ve artan dijitalleşme eşliğinde varlığını sürdürerek küçük ve orta ölçekli işletme sınıfına geçiş yapabilecek mikro işletmelerin yurt içinde bu segmentte ERP penetrasyonunun artmasında etkili olacağını düşünüyoruz.

– LEM ve kullan-öde segmentlerinde öngördüğümüz güçlü artış potansiyeli ile, tekrarlayan gelirlerin faturalanan gelirler içerisindeki payının 2026 yılında %67 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Şirketin Türkiye operasyonlarında en yüksek paya sahip tekrarlayan gelir kalemleri, Logo Enterprise Membership (“LEM”) ve kullan öde (pay as you go) segmentleridir. Hükümet tarafından kapsamı genişletilen edevlet uygulamalarının talep cephesindeki yansımalarıyla, 2016- 2020 yılları arasında yıllık bazda ortalama %62 artış kaydeden kullan-öde segment gelirlerinin, 2021 yılında da güçlü büyüme potansiyelini sürdürerek %41 yükseliş göstereceğini tahmin ediyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de, bu yükseliş eğiliminin yıllık bazda ortalama %25 seviyesinde dengeleneceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, kullan-öde segmentinden elde edilen gelirlerin tekrarlayan gelirler içerisindeki payının bu süreçte %38 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Tekrarlayan gelirlerin %32’sini oluşturan LEM gelirlerinin tekrarlayan gelirler içerisindeki güçlü görünümünü sürdüreceği öngörüsüyle, yıllık bazda ortalama %27 artış kaydederek 2026 yılında 516 milyon TL seviyesine yükseleceğini düşünüyoruz. Öngörülerimiz ışığında, Logo Yazılım’ın tekrarlayan gelirlerinin faturalanan gelirler içindeki payının tahmin aralığımız süresince artış eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz. Böylelikle 2026 yılında bu payın %67 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz.

– Değerleme. Logo Yazılım’ın güçlü FAVÖK görünümünün yurt içinde e-dönüşüm süreciyle başlayan dijitalleşmenin salgınla hızlanması ve iş rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile özellikle yurt içi segment öncülüğünde ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, LOGO’yu Araştırma kapsamımıza ‘AL’ önerisiyle dahil ediyoruz. LOGO hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı %52 getiri potansiyeli ile 55,60 TL olarak belirliyoruz.

– Riskler. Küresel makroekonomik büyüme görünümünde yaşanabilecek çalkantılar, özellikle Totalsoft cephesindeki operasyonel süreçleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, global yazılım şirketlerinin küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik hizmetlere yoğunlaşmaları sektörde rekabeti güçlendirebilir.

Kaynak: Halk Yatırım