Logo Yazılım 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (12.08.2021)

2Ç21 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 36,40 TL
Hedef Fiyat: 55,60 TL
Getiri Potansiyeli: %53

– Güçlü karlılık görünümü. 2Ç21’de Logo’nun net karı yıllık bazda %110,7 artışla 65 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, piyasa beklentisinin %13, kurum beklentimizin de %20 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 54 milyon TL, piyasa beklentisi: 58 milyon TL). Net kar marjı da yıllık bazda 10,20 puan artışla %36,6 seviyesine yükseldi. Net kar rakamının beklentimizi aşmasında, öngörülerimizi aşan operasyonel performans etkili oldu. Öte yandan, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Logo Yazılım’ın net nakit pozisyonunun güçlenmesinin etkisiyle 0,3 milyon TL tutarındaki net faiz gideri, bu dönemde 6,9 milyon TL net faiz gelirine dönüştü. Kur farkı cephesinde de, geçen yılın aynı döneminde 0,19 milyon TL seviyesinde gerçekleşen kur farkı geliri, para birimi euronun TL karşısında değer kazanmasının etkisiyle 4,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan, geçen yılın aynı döneminde 0,91 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydeden şirket, 2Ç21’de 1,7 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yazdı. Beklentiden güçlü gelen ikinci çeyrek sonuçlarının hisse performansına yansımasını pozitif olarak değerlendiriyoruz.

– Beklentilere üstünde satış gelirleri. 2021 yılının ikinci çeyreğinde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %51,9 artışla 178 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 168 milyon TL, piyasa beklentisi:166 milyon TL). Özellikle Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışları cirodaki yükselişte etkili oldu. Türkiye gelirleri bu dönemde yıllık bazda %59 artışla 120 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu dönemde konsolide satış gelirleri içerisinde Türkiye operasyonlarından elde edilen gelirin payı yıllık bazda 3 puan artışla %68 seviyesine yükseldi. Totalsoft tarafında ise bu dönemde salgın kaynaklı zorlu piyasa koşulları sebebiyle kurumsal müşteri segmentinde yeni proje kazanımlarının uluslararası pazarda yavaş seyretmesinin yansımaları görüldü. Ancak mevcut müşterilerden proje ilaveleri ve bakım gelirlerinin güçlü seyretmesinin desteğiyle, satış gelirleri euro bazında yıllık olarak %6’lık ılımlı artışla 5,5 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. TL bazında ise kur etkisinin de desteğiyle yıllık olarak %46 artışla 57 milyon TL seviyesine yükseldi. Romanya operasyonlarından elde edilen gelirin konsolide gelirler içerisindeki payı da yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan düşüşle %32 seviyesine geriledi.

– Beklentileri aşan FAVÖK görünümü. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, Logo Türkiye’nin güçlü operasyonel performansına ek olarak Totalsoft’un karlılık üzerindeki artan katkısının desteğiyle yıllık bazda %72,3 artışla 80 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, piyasa beklentisinin ve kurum beklentimizin sırasıyla %16 ve %22 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 66 milyon TL, piyasa beklentisi: 69 milyon TL). Bu bağlamda, FAVÖK marjı yıllık bazda 5,32 puan artışla %45,08 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Halk Yatırım