Logo Yazılım 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (12.08.2021)

2Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 36,40
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 38,49
Potansiyel Getiri %6

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %27,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %51,9 artışla 177.8 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %45,0 artışla 317.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %45,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 72,3 artışla 80.2 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63,0 artışla 135.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 557 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 532 baz puan artışla %45,1 olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 470 baz puan artışla %42,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18,92 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %110,7 artışla 65.1 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %132,1 artışla 119.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,4 artışla 153 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç21’de 178 mn TL satış geliri (kons: 167 mn TL-Gedik: 168 mn TL), 80 mn TL FAVÖK (kons: 71 mn TL-Gedik: 71 mn TL) ve 65 mn TL net kar (kons: 57 mn TL-Gedik: 56 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %51,9, çeyreklik bazda %27,6 artış kaydederek bizim beklentilerimizin üzerinde açıklanmıştır. Türkiye ve Romanya operasyonları sırasıyla %68 ve %32 katkı sağlamıştır. Türkiye gelirleri yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışlarıyla %56 artış kaydetmiştir. 2Ç21’de FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişim göstermiştir. Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satışları yıllık %45 yükselişle 57 milyon TL (2Ç20: 39 mn TL; 1Ç21: 48 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 2Ç20’de 7 milyon TL olan Total Soft FAVÖK rakamı 13 milyon TL’ye (1Ç21: 10 mn TL) ulaşmıştır. Şirket 2Ç21’de 7,7 milyon TL net finansal gelir elde etmiş, net kar pozitif etkilenerek 65 milyon TL’ye yükselmiştir. Net nakdi ise çeyreklik bazda yükseliş kaydetmiştir. Bugün saat 16:00’da şirket tarafından gerçekleştirilecek telekonferans yapılacaktır. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 13,6x FD/FAVÖK ve 20,8x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım