Logo Yazılım 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (21.02.2022)

Logo Yazılım (LOGO TI) 4Ç21 Telekonferans notu

Değerlendirme: Olumlu

Öneri: AL
Mevcut Fiyat (TL) 42.58
Hedef Fiyat (TL) 55.10
Getiri Potansiyeli (%) 29.4%

Logo Yazılım’ın gerçekleştirdiği 4Ç21 sonuçlarına ilişkin telekonferanstan derlediğimiz önemli notlar aşağıda yer almaktadır.

Genel değerlendirme: Logo Yazılım, 4Ç21’de yıllık bazda %205 artışla 96 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri yıllık %36 artarak 281 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %60 artışla 84 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21’de FAVÖK marjı yıllık bazda 4,5 puan artarak %29,8 seviyesine yükseldi.

■ Hizmet odaklı çalışma prensibi ile, müşteri deneyimini ön planda tutan kullanan Şirket, 2021 yılında işletmelere özel bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam etmiştir. Şirket’in gelirlerinin %62’si tekrarlayan gelirlerden oluşması 2021 ve sonraki yıllar için sürdürülebilir büyümeyi desteklemektedir.

■ 4Ç21’de operasyonel karlılık 4Ç20’ye göre düşük seyretmiştir. 2021 yılında çalışanlara %15 ara zam yapılması ve Teknopark uzaktan çalışan Ar-Ge personellerinin prosedürlerinin değiştirilmesi operasyonel karlılığın düşmesine sebep olmuştur.

■ 4Ç21’de e-Logo ile müşteri sayısında 95 bine ulaşan Şirket, e-fatura, e-arşiv, edefter, e-irsaliye gibi çözümleri sektöründe öncü olmuştur. E-Logo’nun faturalanan gelirlerinin %89’unun kontör gelirlerinden oluşması, tekrarlayan gelirlerin büyümesini desteklemektedir.

■ Şirket’in Romanya faaliyetlerini yürüten Total Soft’un 4Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %74 artarak 101 milyon TL olmuştur. Dördüncü çeyrekte brüt karı yıllık bazda %98 artarak 61 milyon TL olmuştur. FAVÖK de %777 artışla göstererek 59 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 4Ç21’de net karı yıllık bazda 23x artışla 45 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

■ Şirket’in 4Ç21’de Ar-Ge giderlerinin faturalar içindeki payı %27 oranında gerçekleşerek yıllık %3 artış gerçekleştirmiştir.

■ 2022 yılı beklentilerini de paylaşan Şirket hedeflerini Logo Türkiye, Total Soft ve Yatırımlar olarak kategori etmiştir. Şirket 2022 hedeflerinde konsolide olarak, (i) faturalanan gelirlerde %67, (ii) UFRS gelirlerinde %74 (iii) FAVÖK’te %59 artış beklediğini açıklamıştır.

■ Telekonferansın sonucunda Şirket için öngördüğümüz sağlıklı büyümenin devam edeceğini, Hindistan operasyonlarının ve Logo Kobi Dijital yatırımının operasyonel karlılığa etkilerinin olumlu olacağını düşünüyoruz. LOGO için 12- aylık hedef fiyatımızı 55,10 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım