Logo Yazılım 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (26.02.2021)

Daha Güçlü Nakit Akışı Yaratma ile Hızlı Büyüme

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 130.80
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 169.81
Potansiyel Getiri %30

Logo, güçlü operasyonel performans sayesinde iyi bir yıl geçirdi. 2020 yılında Logo, yıllık %29 artışla 545mn TL ciro elde etti, FAVÖK 177mn TL’ye ulaşarak %25 büyüdü ve net karı yıllık %33 artışla 115mn TL oldu. Bu artışta yinelenen gelirlerin önemli etkisi oldu. Yinelenen gelirlerin toplam satışlar içindeki payı artarak 2019’daki %56’dan %62’ye ulaştı. Gelir akışının 2021’de güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 2021’de gelir beklentimiz 720 milyon TL (+%32) olup, FAVÖK ve net kârın sırasıyla %41 ve %47 artacağını tahmin ediyoruz. Modelimizde, ihtiyatlı kalmak için %32’lik gelir büyümesi ve yönetim beklentisinden 100 bps daha düşük FAVÖK marjı varsayıyoruz. 2021 yılında şirket, satış gelirlerinin 728 milyon TL (yıllık bazda %33 büyüme) ve FAVÖK’ün 260 milyon TL (Yıllık %47 büyüme) ve FAVÖK marjının %35,7 olmasını beklemektedir. Şirket, istikrarlı ve güçlü büyüme oranıyla yüksek marjlara sahiptir ve bu durumun pandemi sonrası hızlanmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir özsermaye karlılığı %30’dur. Logo, şirketlerin hızlandırılmış dijital dönüşümünde başarılı bir kilit bir oyuncudur. Dijital dönüşümlerine öncelik veren müşterilerden daha yüksek talep geldikçe sürdürülebilir büyümesinin devam edeceğini düşünüyoruz.

Nakit akışı üretimi özellikle etkileyicidir. Güçlü operasyonel ve finansal performans sayesinde net nakit 2019 sonunda 16 milyon TL’den 2020 sonunda 141 milyon TL’ye yükselmiştir. Kullandıkça öde gelirleri arttıkça (yinelenen iş), kontörler toplu halde nakit olarak satın alındığı için şirketin işletme sermayesi döngüsü iyileşmektedir. Buna göre 2020’de alacak günleri 25 gün, ödeme günleri ise 4 gün artarak nakit döngüsünde 27 günlük bir iyileşme sağlanmıştır. Şirket için 2021 yılında 259mn TL net nakit pozisyonu beklemekteyiz. Tahminlerimizde muhafazakar olmak adına, nakit döngüsünü 11 gün artırdık. Bize göre, güçlü nakit üretimi ve bu görünüm, küçük de olsa, şirketin bir miktar temettü dağıtma olasılığını arttırmaktadır.

Hedef fiyatımızı 136.96 TL’den 169.81 TL’ye güncelliyoruz. Hissenin son 12 ayda %78 artmasına ve BIST’ten %37 daha iyi performans göstermesine rağmen, daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bunun nedeni, %37’lik ortalama 2 yıllık FAVÖK büyümesi, hisse senedinin 2022T FD/FAVÖK çarpanımızın yalnızca 8.8 katında işlem görmesi ve benzerlerine göre %50’lik bir iskontoda bulunmasıdır. İNA modelimiz, %13.5 risksiz oran ve %5.5 öz sermaye risk primi varsaymaktadır ve %30 artış potansiyeli ile hisse başına 169.81 TL gerçeğe uygun değer getirmektedir.

Kaynak: Gedik Yatırım