Koza Altın 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (2.03.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçlar – Nötr

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 118,00 TL
Hedef Fiyat: 173,20 TL
Getiri Potansiyeli: %47

 Piyasa beklentisinin üstünde net kar. 4Ç21’de Koza Altın’ın net karı yıllık bazda %213 artışla 1,14 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizin %82, ortalama piyasa beklentisinin de %18 üstünde bulunuyor (Kurum beklentimiz: 624 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi: 963 milyon TL). Net kar marjı da, yıllık bazda 60,96 puan artışla %99,65 seviyesine yükseldi. Net kar rakamındaki sapmada, beklentimizi aşan yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi etkili oldu. Bu kaleme ilişkin olarak, şirketin faiz gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre %59 artışla 324,8 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Kur farkı gelirleri tarafında da, geçen yılın aynı döneminde 28,7 milyon TL kur farkı gideri yazan şirket 4Ç21’de 633,6 milyon TL kur farkı geliri kaydetti. Koza Altın’ın net karının faiz ve kur farkı gelirlerinin desteğinde piyasa beklentisini aşması karşısında üretimde devam eden zayıflamanın beklentiler dahilinde olmasının etkisiyle dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

 TL bazında Altın Ons fiyatlarındaki yükselişe karşın, üretim hacmindeki düşüş nedeniyle gerileyen satış gelirleri. Şirketin net satış gelirleri 4Ç21’de yıllık bazda %21,5 artış kaydederek 1,14 milyar TL seviyesinde, kurum beklentimizin %20, ortalama piyasa beklentisinin de %13 altında gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 1,43 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi: 1,31 milyar TL). TL bazında altın ons fiyatlarının yıllık bazda %37,5 yükseliş kaydetmesine karşın, üretim hacminin önceki yılın aynı dönemine göre %20 düşüş kaydetmesi gelirlerdeki zayıf görünümde etkili oldu. Üretim tarafında, bu dönemde Kaymaz tesisinde üretilen altın miktarı yıllık bazda %6 azalırken, Himmetdede tesisinde de üretim önceki yılın aynı dönemine göre %63 düşüş gösterdi. Ovacık tesisinde üretim yıllık bazda %21 geriledi. Mastra tesisinde ise bu dönemde de üretim %174 artış gösterdi (4Ç20: 15.676 ons). Bu bağlamda, çeyreksel toplam üretim yıllık bazda %20 düşüş kaydederek 57.785 ons seviyesinde, beklentimizin %15 altında gerçekleşti. Böylece satılan ons bazında altın miktarı da yıllık bazda %7 düşüş kaydederek 58.885 ons seviyesinde gerçekleşti.

 Beklentilerin altında kalan FAVÖK. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %37,6 artış kaydederek 568 milyon TL seviyesinde, kurum beklentimizin %17, piyasa beklentisinin de %14 altında gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 688 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi: 664 milyon TL). Böylece, geçen yılın aynı döneminde %43,98 olan FAVÖK marjı yıllık bazda 5,81 puan artış kaydederek bu dönemde %49,79 seviyesine yükseldi. Ons başına nakit maliyetler ise 4Ç21’de, devlet hakkı ve arama giderlerinde görülen artış ve üretimdeki azalışa karşın kurdaki olumlu görünümün desteğinde %17,7 düşüş kaydederek 870$/ons seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Halk Yatırım