Kordsa 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.08.2022)

“Artan Maliyetlerle Marjlar Baskı Altında Kaldı …”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 53,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 65,50TL

Kordsa’nın 2Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %61,5 oranında artarak 363,3mn TL’ye çıkmış ve piyasanın ortalama kar beklentisi olan 357mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz de Şirket’in bu çeyrekte 387mn TL kar elde edebileceği yönündeydi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in Ocak – Haziran 2022 dönemindeki ana ortaklık net dönem karı yıllık %118,6 oranında artarak 780,6mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç2022’de 4.639mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 4.541mn TL) yıllık %174,7 oranında büyümüştür. Endüstriyel İplik ve Kord Bezi kolundan elde edilen gelir %175 oranında artmış ve 3.952mn TL’ye yükselmiştir. İleri kompozit bölümünden elde edilen gelir ise havacılık rakamlarının hala istenen seviyelerde olmaması nedeniyle %149,4 ile görece daha düşük oranda büyümüş ve 459,9mn TL’ye yükselmiştir. Önceki çeyreğe göre lastik güçlendirmede hacim büyümesi yatay gerçekleşirken, tüm bölgelerdeki satış hacimleri 2021 yılındaki tüm çeyrek rakamlarının üzerinde olmuştur. Öte yandan, maliyetler ise %190,5 oranında artarak 3.786mn TL’ye çıkmıştır. İkinci çeyrekte emtia, enerji, kimyasal ve navlun giderlerinin artması maliyetler tarafına baskı yapmıştır. Bu kapsamda, brüt kar %121,3 oranında artarak 853,1mn TL’ye çıksa marjlarda düşüş yaşanmıştır. Brüt kar marjı %18,4 ile önceki çeyreklerin altında gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri 435,6mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü ise ikinci çeyrekte 562,5mn TL ile (Beklenti: 557mn TL) geçen yılın ikinci çeyreğine göre %97,5 oranında artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise 4,8 puan düşerek %12,1 olmuştur. Finansman tarafında net 73,3mn TL net gelir kaydedilirken, vergi gideri 103,2mn TL olmuştur.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda 767mn TL artarak bu çeyrekte 5,7milyar TL’ye çıkarken, net borç/FAVÖK oranı 2,8x ile bir değişim göstermemiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım