Karşılıksız Çek Verileri / Ağustos 2021

İşlem yapılan çek tutarı yüzde 34 arttı.

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde ibraz edilen 430 bin keşideciye ait 9,7 milyon adet çekin toplam tutarı 821 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3, çek tutarı ise yüzde 34 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak-Ağustos 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 12,7 bin keşideciye ait 101,2 bin adet çekin toplam tutarı 8,5 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 11, çek adedi yüzde 33, tekil keşideci sayısı ise yüzde 44 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 7,1 bin keşideciye ait toplam 1,3 milyar TL tutarındaki 17,4 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Ağustos ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan azalarak yüzde 1,1, adet olarak ise 0,2 puan azalarak yüzde 1,1 oldu.

Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9 ile Gümüşhane, yüzde 4,5 ile Mardin, yüzde 4 ile Artvin, yüzde 3,6 ile Hakkari ve yüzde 3,4 ile Burdur oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi