Karşılıksız Çek Verileri / Ağustos 2019

İbraz edilen çek tutarı azaldı.

Bankalara ibraz edilen 469 bin keşideciye ait 10,9 milyon adet çekin toplam tutarı 2019 yılının ilk sekiz ayında 575 milyar TL oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 5, çek adeti yüzde 22, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 7 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı aylık bazda en düşük seviyeye geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 43 bin keşideciye ait 405 bin adet çekin toplam tutarı 19,8 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 25 bin keşideciye ait toplam 3,5 milyar TL tutarındaki 84 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ve adeti yüzde 37, tekil keşideci sayısı ise yüzde 29 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ve tutarı, Ağustos ayında 2019 yılının en düşük seviyesine geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ağustos 2019’da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 2,2, adet olarak ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 2,6 olmuştur.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Ocak-Ağustos 2019 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi