Kardemir D 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (5.08.2022)

2Ç22 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 11,29
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 16,44
Potansiyel Getiri %46

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %87,6 artışla 6.8 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %101,7 artışla 12.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 33,4 artışla 1.7 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %54,2 artışla 3.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 62 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 997 baz puan düşüşle %24,6 olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 767 baz puan düşüşle %24,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,40 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,7 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 61,2 artışla 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23,3 düşüşle 3.9 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç22’de 6.828 mn TL satış geliri (kons: 6.353 mn TL-Gedik: 6.333 mn TL), 1.678 mn TL FAVÖK (kons: 1.580 mn TL-Gedik: 1.602 mn TL) ve 1.119 mn TL net kar (kons: 1.110 mn TL-Gedik: 1.160 mn TL) açıklamıştır. TL’deki değer kaybı ve yükselen emtia fiyatları sayesinde satış gelirlerinde yıllık bazda güçlü büyüme yaşanmasına rağmen, satış hacimleri tüm ürün gruplarında düşük çift haneli zayıf taleple nispeten baskı altında kalmıştır. 2Ç22’de net üretim yıllık %13 azalışla 534 bin ton olmuştur (1Y22: -%12/1.071 bin ton). Böylelikle ham çelik satışları yıllık %23 düşüşle 167 bin ton (1Y22: -%23/340 bin ton), haddelenmiş çelik satışları %19 daralmayla 324 bin ton (1Y22: -%7-684 bin ton) olmuş ve pik satışları güçlü büyümeyle 3,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2Ç22’de düşük kapasite kullanım oranı ve hammadde fiyatlarındaki artış karlılık üzerinde baskı oluşturmuştur. Brüt kar marjı 948bp’lık düşüşle %24,3 olmuştur. FAVÖK brüt karlılıktaki düşüşe bağlı olarak baskı altında kalırken, Operasyonel Giderler’in görünümünde ve satışlara oranında ise önemli bir değişim olmamıştır. 2Ç22’de şirket 290 milyon TL net diğer giderler (2Ç21: +21 mn TL) ve 62 milyon TL net finansal gider (2Ç21: +2 mn TL) açıklamıştır. Yazılan 98 milyon TL’lik (2Ç22: %10,8) ertelenmiş vergi geliri net kara katkı sağlamıştır (2Ç21: %24,6; 1Ç22: %18,9). Zayıf marjlar, artan yatırım harcamaları ve işletme sermayesindeki normalleşme sonrası şirketin net nakdi 3,9 milyar TL’ye gerilemiştir (nakit dönüşüm döngüsü çeyreklik 15 gün civarında azaldı). Şirketin finansal sonuçları beklentilere paraleldir. Negatif katalizörlerin fiyatlanmış olduğunu düşünmemize karşın (olası resesyon&düşük global talep ile 3Ç22’den itibaren nispeten daha zayıf finansallar), mevcut makroekonomik konjonktürün emtia fiyatları üzerinde orta vadede baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 3,4x FD/FAVÖK ve 2023 yılı beklentilerine göre 1,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım