Kardemir D 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (8.11.2021)

“Kardemir 3Ç2021’de 715,9mn TL ile Beklentilerin Bir Miktar Altında Net Dönem Karı Açıkladı…’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 7,06 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 11,25TL

Şirket’in 3Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 715,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 746mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz 770mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada vergi giderinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 128,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri 3Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %92 oranında büyüme göstererek 3,7 milyar TL’ye yükselirken, brüt kar ise 1 milyar TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde brüt kar 293,1mn TL idi. Brüt kar marjı da %15,3’den %28,2’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler 3Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artmış ve 35,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 19mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 984,4mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 76mn TL faaliyet karı açıklanmıştı.

FAVÖK ise 2021 yılı 3. çeyrekte 1.065mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise FAVÖK 317mn TL idi. FAVÖK marjı da 3Ç2020’de %16,5 iken 3Ç2021’de %28,9’a yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 74 USD/ton’dan 3Ç2021’de 222 USD/ton’a yükselmiştir. (2Ç2021:244 USD/ton)

Şirket 3Ç2021’de 33,5mn TL’lik  net finansman gideri kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 235,4mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Diğer taraftan artan gelire bağlı olarak vergi gideri de 236,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 30,6mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Tüm bunlara bağlı olarak,  Kardemir grubunun 2021 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 715,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir(D)’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 10,60TL’den 11,25TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım