Kardemir D 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (4.11.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 7,25
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 9,78
Potansiyel Getiri %35

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %92,0 artışla 3.7 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %94,4 artışla 10.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %235,9 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %396,2 artışla 3.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 555 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.240 baz puan artışla %28,9 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.898 baz puan artışla %31,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,13 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 128.7 milyon TL net zarar açıklamıştır. 2020 yılının ilk 9 ayında 396.5 milyon TL net zarar açıklayan şirket, 2021 yılının ilk 9 ayında 2.1 milyar TL net kar açıklamıştır. Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %102,2 artışla 1.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 3.679 mn TL satış geliri (kons: 3.194 mn TL-Gedik: 3.156 mn TL), 1.065 mn TL FAVÖK (kons: 1.084 mn TL-Gedik: 1.118 mn TL) ve 716 mn TL net kar (kons: 736 mn TL-Gedik: 766 mn TL) açıklamıştır. Güçlü ürün fiyatları beklendiği gibi operasyonel performansı desteklerken, borçluluktaki iyileşme net kara katkı sağlamıştır. Dolar bazında artan fiyatlar sonrası şirketin satış gelirleri yıllık %92 (çeyreklik: +%1) artış kaydetmiştir. Ortalama satış fiyatları dolar bazında yıllık %72 yükselerek satış gelirleri büyümesine katkı sağlarken, 2Ç21’de 616 bin ton olan satış hacmi yıllık %6 azalışla 563 bin ton olmuştur. Böylelikle 3Ç20’de 317 milyon TL olan FAVÖK, 3Ç21’de 1.065 milyon TL’ye çıkmıştır. Önceki çeyrekte ton başına 244 dolar olan FAVÖK, 3Ç21’de ton başına 222 dolara gerilemiştir (3Ç20: 74 dolar). İleriye dönük olarak, şirketin marjlarında normalleşme beklenmektedir. Yükselen kömür fiyatlarına rağmen, güçlü talep, düşük demir cevheri fiyatları ve destekleyici hurda fiyatları sayesinde 2Ç21 ve 3Ç21’de görülen zirve seviyelerden kademeli normalleşme bekliyoruz. Borçluluktaki önemli ölçüdeki azalma sonrası 3Ç20’de 234 milyon TL olan net finansal giderler, 3Ç21’de 33 milyon TL’ye gerileyerek net karı desteklemiştir. 3Ç20’de 1,9 milyar TL olan net borç, 2Ç21’de (705 mn TL) nakde dönmüş, 3Ç21’de şirket 1,4 milyar TL net nakit açıklamıştır. Böylelikle şirket önceki yılın aynı çeyreğinde 129 milyon TL net zarar etmişken, bu çeyrekte 716 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 2,1x FD/FAVÖK ve 3,6x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım