Kardemir D 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (11.08.2021)

Kardemir (D) / KRDMD 2021 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Kardemir, 2021 yılı 2. çeyrekte piyasa beklentisi olan 767 mn TL’nin üzerinde 919 mn TL net kar açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde 106 mn TL net zarar açıklamıştı. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %83 artış gösterdi. Net kar rakamının yıllık bazda artış göstermesinde cironun %109 büyüme göstermesi ve kar marjlarındaki güçlü artış etkili oldu. Geçen yılın aynı döneminde 132 mn TL finansman gideri bulunurken 2Ç21’de finansman gideri yazılmaması net karı destekledi.

Satış gelirleri yıllık bazda %109 artış gösterdi

Şirketin esas ürün üretimi yıllık bazda %10 artışla 613 bin tona yükseldi. Net esas ürün satışı ise geçen yılın aynı çeyreğine paralel gerçekleşerek 616 bin ton oldu. Satış gelirleri piyasa beklentisi olan 3.408 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %109 artışla 3.640 mn TL’ye yükseldi.

Ton Başına FAVÖK 216 USD oldu

2Ç20’de 44 USD olan ton başına FAVÖK ilerleyen çeyreklerde yükselişini sürdürerek 1Ç21’de 196 USD gerçekleşmişti. 2Ç21’de ton başına FAVÖK 216 USD oldu. FAVÖK piyasa beklentisi olan 1.164 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %590 artışla 1.256 mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjının ve FAVÖK marjının sırasıyla 25 ve 24 puan artış göstermesi FAVÖK’ün yıllık bazda güçlü büyümrsinde etkili oldu. Kar marjlarındaki artışta ürün satış fiyatlarındaki yükselişin büyük etkisi var. Yıllık bazda kütük fiyattı 373 USD’den 645 USD’ye, yuvarlak satış fiyatı 401 USD’den 681 USD’ye kangal satış fiyatı 429 USD’den 730 USD’ye, profil satış fiyatı 452 USD’den 775 USD’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu net nakde döndü

2020 yılsonunda 110 mn USD olan net borç 2021 yılının ilk çeyreğinde 19 mn USD’ye gerilemişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise şirket net borcunu net nakde çevirdi. 81 mn USD net nakit pozisyonu bulunuyor. 30 Haziran 2021 itibariyle şirketin 118.9 mn Euro döviz açığı ve 26.6 mn USD döviz fazlası olmak üzere toplamda 1 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Nakit değerlerinde artış var

Şirketin nakit değerleri 2020 yılsonuna göre 1.282 mn TL artarak 2.722 mn TL oldu. Finansman faaliyetlerinden 556 mn TL çıkış olmasına karşılık, işletme faaliyetlerinden 1.843 mn TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden ise 5 mn TL nakit çıkışı gerçekleşti.

Kaynak: İntegral Yatırım