Kardemir D 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (11.08.2021)

2Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 8,01
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 9,78
Potansiyel Getiri %22

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %33,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %109,2 artışla 3.6 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %95,8 artışla 6.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %54,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 590,3 artışla 1.3 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %557,5 artışla 2.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 465 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 2.404 baz puan artışla %34,5 olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2.282 baz puan artışla %32,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte 919.34 milyon TL olurken, bir önceki çeyreğe göre %83,40 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 106.1 milyon TL net zarar açıklamıştır. 2020 yılının ilk 6 ayında 267.8 milyon TL net zarar açıklayan şirket, 2021 yılının ilk 6 ayında 1.4 milyar TL net kar açıklamıştır. Net borcu 1. çeyrekte 157 milyon TL olurken, 2. çeyrekte 705 milyon TL net nakdi bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 2Ç21’de 3.640 mn TL satış geliri (kons: 3.474 mn TL-Gedik: 3.689 mn TL), 1.256 mn TL FAVÖK (kons: 1.206 mn TL-Gedik: 1.255 mn TL) ve 919 mn TL net kar (kons: 780 mn TL-Gedik: 822 mn TL) açıklamıştır. Azalan finansal giderler net kar üzerinde pozitif etki yaparken, ürün fiyatlarındaki artış trendi ve elverişli maliyet yapısı operasyonel performansı desteklemiştir. Artan fiyatlar ve hafif yükselen satış hacimleri sonrası şirketin satış gelirleri yıllık %109, çeyreklik %33 büyüme kaydetmiştir. 2Ç20’de 613 bin ton, 1Ç21’de 565 bin ton olan çelik satış hacmi 2Ç21’de 616 bin ton olmuştur. Aynı zamanda önceki çeyrekte ton başına 617 dolar olan ortalama fiyatlar ton başına 662 dolara çıkmıştır. 2Ç21’de ürün fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle birlikte şirketin faaliyet performansı da önemli ölçüde iyileşerek FAVÖK’ü yıllık %590, çeyreklik %54 artışla 1.256 milyon TL olmasını sağlamıştır. 2Ç20’de ton başına 44 dolar, 1Ç21’de ton başına 196 dolar olan FAVÖK 2Ç21’de ton başına 244 dolara yükselmiştir. Ürün fiyatları mayıs-haziran döneminde ulaşılan zirvelerden biraz gerilese de, bu seviyeler hala 3Ç21 performansı için destekleyici olabileceğini göstermektedir. Şirketin net borç pozisyonundaki gelişim sayesinde, 2Ç20’de 132 milyon TL, 1Ç21’de 52 milyon TL olan finansal giderler, 2Ç21’de 2 milyon TL net finansal gelire dönmüştür. Bu çeyrekteki güçlü nakit gelişimi sayesinde 1Ç21’de 157 milyon TL net borcu olan şirketin 2Ç21’de 705 milyon TL net nakdi olmuştur. Önceki çeyrekte 218 milyon dolar olan net kısa döviz pozisyonu ise 115 milyon dolara gerilemiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 2,3x FD/FAVÖK ve 4,7x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım