Kardemir D 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (10.05.2019)

Kardemir (KRDMD) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentinin üzerinde (=)

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralel Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 2,11
Hedef Fiyat (TL) 3,25
Uzun Vadeli Öneri: AL

Kardemir yılın ilk çeyreğini operasyonel tarafta beklentilerden daha bir performans ile tamamladı. Kaydedilen 99 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirine bağlı olarak, hem bizim 5 mn TL net zarar hem de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 28 mn TL’nin üzerinde, 67,6 mn TL net kar açıkladı. Yılbaşından bugüne kadar ise şirket hisseleri endekse paralel bir getiri performansı sergiledi. Ürün fiyatları üzerindeki baskının devam ediyor olmasını ve iç piyasadaki talep koşullarını göz önüne aldığımızda açıklanan verilerin hisse performansına sınırlı pozitif etki yapacağını, kısa vadede şirket hisselerinin performansının endekse paralel bir seyir izleyeceği görüşündeyiz. Kardemir için hisse başı fiyat hedefimiz 3,25 TL, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimizi ise AL olarak devam etmektedir.

• Satış gelirleri beklentiler dahilinde yıllık bazda %27 artarak 1,64 mlr TL seviyesine yükseldi – Kardemir’in yılın ilk çeyreğindeki nihai ürün satış hacmi, yıllık bazda %4,9 artarak 626 bin ton seviyesine yükseldi. Şirketin toplam satış gelirleri ise yıllık bazda %27 artışla 1,64 mlr TL seviyesinde gerçekleşerek hem bizim 1,55 mlr TL’lik hem de Research Turkey ortalama beklentisi olan 1,52 mlr TL’ye paralel seyretti.

• FAVÖK, ilk çeyrekte yıllık bazda %46 gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti – Şirket yılın ilk çeyreğini 203 mn TL FAVÖK ile tamamlarken, FAVÖK’de yıllık bazda %46 gerileme izledik. Bu çeyrekte kaydedilen 203 mn TL’lik FAVÖK, bizim 185 mn TL’lik ve 187 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %29 seviyesinden yaklaşık 17 puanlık daralma ile 1Ç19’da %12,4 seviyesine düşüş gösterdi. 1Ç19’daki FAVÖK marjı aynı zamanda 4Ç18’deki %24,4 seviyesine göre de 10 puan daralma gösterdi.

• 1Ç19’da kaydedilen ertelenmiş vergi geliri, net karın piyasa beklentilerinden ayrışmasında etkili oldu – Operasyonel tarafta beklentilerin üzerindeki sonuçlara karşılık, ticari alacak ve borçlar kaynaklı 95,8 mn TL’lik kur farkı gideri ve 115 mn TL’lik net finansal gider kaydedilmesi, şirketin 1Ç19’da 31,5 mn TL vergi öncesi zarar kaydetmesinde etkili oldu. Bu dönemde kaydedilen 99 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, şirketin yılın ilk çeyreğini 67,6 mn TL net kar ile tamamlamasını sağlarken, yıllık bazda net karda %71 gerileme gözlendi. Bu gerilemeye karşılık Kardemir ilk çeyreği net kar ile kapatırken, hem bizim 5 mn TL net zarar hem de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 28 mn TL’nin üzerinde bir sonuç açıklamış oldu.

• Beklentilerin üzerindeki sonuçlara karşılık kısa vadede endekse paralel getiri performansının süreceği görüşündeyiz – Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse paralel bir getiri performansı sergiledi. İlk çeyrek sonuçları ise operasyonel tarafta piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlara işaret ederken, kaydedilen ertelenmiş vergi geliri ile birlikte net karlılık tarafında da beklentilerin üzerinde bir sonuç gördük. Ancak, ürün fiyatları üzerindeki baskının devam ediyor olmasını ve iç piyasadaki talep koşullarını göz önüne aldığımızda açıklanan verilerin hisse performansına sınırlı pozitif etki yapacağını, kısa vadede şirket hisselerinin performansının endekse paralel bir seyir izleyeceği görüşündeyiz. Bu koşullar altında Kardemir için 3,25 TL hisse başı fiyat hedefimizi sürdürürken, uzun vadeli AL, kısa vadeli ise Endekse Paralel Getiri önerimizi devam ettiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.