Kardemir 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (31.10.2022)

3Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 12,08
Hedef Fiyat(TL/hisse) 14,64
Potansiyel Getiri %21

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %85,6 artışla 6.8 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %95,8 artışla 19.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %73,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,6 düşüşle 442.4 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 15,9 artışla 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.809 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 2.254 baz puan düşüşle %6,5 olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.276 baz puan düşüşle %18,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %90,83 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %85,7 düşüşle 102.6 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %12,0 artışla 2.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %45,7 düşüşle 2.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç22’de 6.828 mn TL satış geliri (kons: 6.369 mn TL / Gedik: 6.794 mn TL), 442 mn TL FAVÖK (kons: 437 mn TL / Gedik: 527 mn TL) ve 103 mn TL net kar (kons: 120 mn TL / Gedik: 198 mn TL) açıklamıştır. Yükselen emtia fiyatları ve TL’deki değer kaybı nedeniyle 3Ç21’e göre yıllık bazda güçlü satış gelirleri açıklarken, satış hacmi zayıf talep koşulları nedeniyle baskı altında kalmıştır. 3Ç22’de net üretim yıllık %15 azalışla 494 bin ton olmuştur (9A22: -%13/1.565 bin ton). Böylelikle ham çelik satışları yıllık %41 düşüşle 111 bin ton (9A22: -%29/451 bin ton), haddelenmiş çelik satışları yıllık bazda yatay bir görünümle 376 bin ton (9A22: -%5/1.060 bin ton) olmuş ve pik satışları zayıf performansla 0,4 bin ton (yıllık: -%33) (9A22: +%869/6,1 bin ton) olarak gerçekleşmiştir. 3Ç22’de düşük kapasite kullanım oranı ve hammadde fiyatlarındaki artış karlılık üzerinde baskı oluşturmuştur. Brüt kar marjı 2.184bp’lık düşüşle %6,4 olmuştur. Operasyonel giderler/satışlar 3Ç22’de %1,2 (3Ç21: %0,9; 2Ç22: %0,9) olarak gerçekleşmiştir. 3Ç22’de şirket 215 milyon TL net diğer giderler (3Ç21: -22 mn TL) ve 82 milyon TL net finansal gider (3Ç21: -34 mn TL) açıklamıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net gider 42 milyon TL olmuştur. (3Ç21: +1 mn TL). Diğer yandan, 76 milyon TL’lik toplam vergi geliri (49 mn TL ertelenmiş vergi geliri) karlılığı olumlu etkilemiştir. Zayıf operasyonel marjlar, artan yatırım harcamaları ve işletme sermayesindeki normalleşme sonrası şirketin net nakdi 2,1 milyar TL’ye gerilemiştir (nakit dönüşüm döngüsü çeyreklik 12 gün civarında arttı/negatifleşti). Negatif katalizörlerin fiyatlanmış olduğunu düşünmemize karşın (olası resesyon&düşük global talep ile 3Ç22’den itibaren nispeten daha zayıf finansallar), mevcut makroekonomik konjonktürün emtia fiyatları üzerinde orta vadede baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım